רהט, מקטע 13 (צילום ד' אייזנברג-דגן)
רהט, מקטע 13 (צילום ד' אייזנברג-דגן)