1 (נ"צ 227232/768990). מחצבה וספלול (איור 3).

2 (נ"צ 227248/769072). מערה שפתחה פונה למזרח, ושלפניה משטח סלע סגלגל (כ-5 מ' קוטר; איור 4).
3 (נ"צ 227248/769081). טרסה חקלאית (3 מ' אורך) הבנויה שניים עד שלושה נדבכים  בין שני מדפי סלע.
4 (נ"צ 227248/769087). חציבה בסלע.
5 (נ"צ 227250/769096). חציבה בסלע.
6 (נ"צ 227238/769101). מערה.