1 (נ"צ 228597/747055; איור 2). פיר חצוב עגול, כנראה פתח של בור מים.

2 (נ"צ 228576/747073; איור 3). מתחם סגלגל (15×30 מ') המוקף בגדרת אבני גוויל, ששימש ככל הנראה מכלאת צאן. שטח המתחם נמוך ממפלס הסביבה ונראה ששימש בעת העתיקה מחצבה.
3 (נ"צ 228513/747103; איור 4). מאגר מים חצוב.
4 (נ"צ 228522/747101). מערה, פתחה חצוב.
5 (נ"צ 228530/747105). פיר עגול חצוב.
6 (נ"צ 228541/747086). פיר עגול חצוב.
7 (נ"צ 228558/747126; איור 5). מתחם סגלגל (20×30 מ') המוקף גדרת אבני גוויל, ששימש ככל הנראה מכלאת צאן. שטח המתחם נמוך ממפלס הסביבה ונראה ששימש בעת העתיקה מחצבה.
8 (נ"צ 228529/747113). משטח דריכה ובור איגום עגול ששימשו גת.
9 (נ"צ 228754/747136). פיר חצוב (0.5 מ' קוטר).
10 (נ"צ 228810/747115). בור מים חצוב.
11 (נ"צ 228871/747134). שרידי מכלאת צאן.
12 (נ"צ 228892/747154). מחצבת אבני גזית.
13 (נ"צ 228902/747141). שרידי מכלאת צאן בנויה על שרידי מחצבה קדומה.
14 (נ"צ 228883/747212). מערה גדולה.
15 (נ"צ 228864/747262). בור מים.
16 (נ"צ 228857/747238; איור 6). מערת קבורה עם חצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה המערבי ומתארו קשתי.
17 (נ"צ 228824/747261). טרסה בנויה מאבני גוויל.
18 (נ"צ 228811/747292). טרסה בנויה מאבני גוויל.
19 (נ"צ 228535/747306). מתקן חצוב שמתארו רבוע.
20 (נ"צ 228588/747249). מערת קבורה וחצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה המזרחי וכולל מבוא קמור שבצדו שקע לאבן גולל.
21 (נ"צ 228606/747239). מערת קבורה וחצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה הצפוני וכולל מבוא קמור שבצדו שקע לאבן גולל.
22 (נ"צ 228618/747242). מערת קבורה וחצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה הצפוני וכולל מבוא קמור שבצדו שקע לאבן גולל.
23 (נ"צ 228603/747239). מערת קבורה וחצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה הצפוני וכולל מבוא קמור שבצדו שקע לאבן גולל.
24 (נ"צ 228607/746165). מערת קבורה וחצר חצובה. פתח המערה כולל מבוא קמור שבצדו שקע לאבן גולל. מעל המערה משטח דריכה של גת.
25 (נ"צ 228607/747256). בור מים שפיו בנוי מבטון מודרני.
26 (נ"צ 228646/747250). מכלאת צאן.
27 (נ"צ 228649/747244; איור 7). שומרה.
28 (נ"צ 228631/747237). מערת קבורה עם חצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה המזרחי וכולל מבוא קמור שבצדו שקע לקליטת אבן גולל.
29 (נ"צ 228669/747270). שרידי קירותֿ בגבול הדרומי של חורבת קנה.
30 (נ"צ 228731/747307). בור מים שפיו בנוי מבטון מודרני.
31 (נ"צ 228773/747333). בור מים שפיו בנוי מבטון מודרני.
32 (נ"צ 228758/747408). בור מים שפיו בנוי מבטון מודרני.
33 (נ"צ 228850/747399). בור מים שפיו בנוי מבטון מודרני.
34 (נ"צ 228850/747353). מערת קבורה עם חצר חצובה. פתח המערה נמצא בצדה המערבי וכולל מבוא קמור שבצדו שקע לאבן גולל. סמוך למערה ספלול (0.4 מ' קוטר).