בחפירה הנוכחית נפתחו חמישה ריבועים ונחשפו שתי שכבות עיקריות: שכבה I המתוארכת לתקופה הרומית ושכבה II לתקופת הברונזה הקדומה 1.

לשכבה II ניתן לייחס ריכוזי חרסים המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 1; ראויים לציון שברי קערות ממורקות אפור שנמצאו על רצפת עפר מהודקת בצפון שטח החפירה ובמזרחו. לא נמצאו קירות או פריטים אדריכליים השייכים לשכבה זו. שברי כלי חרס מתקופה זו וכן מתקופת הברונזה הקדומה 2 נמצאו פזורים בכל ריבועי החפירה, בעיקר מתחת למתקני השכבה הרומית.
בשכבה I בורות (0.30–0.45 מ' עומק כל אחד) הפזורים בכל שטח החפירה ומאופיינים בבנייה של אבנים קטנות בחצי עיגול (מתקנים? איורים 1, 2) או באבנים אחדות גדולות שטוחות. באחד הבורות הרדודים (0.2 מ') נותרו שרידי משטח של אבנים קטנות, מעין ריצוף (איור 3). סביבת הבורות מאופיינת בשכבת שרפה (0.2–0.4 מ' עובי) והממצא בהם כולל שברי סירי בישול וקנקנים המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הב'–הד' לסה"נ; איור 4). השתמרותם הדלה של הבורות אינה מאפשרת להצביע על תפקידם, אך על פי שכבת השרפה ואופי הממצא נראה ששימשו לבישול.
 
פעילות הבנייה משנות ה-50 של המאה הקודמת גרמה כנראה להסרת שכבות יישוב בתל ונותרו רק שרידים דלים המעידים על יישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1 ומהתקופה הרומית. שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 3, מתקופת הברזל 1, ושבר אטי הלניסטי מעידים על יישוב שהיה בתל בתקופות אלו. כמו כן נמצאו שברי קערות מזוגגות מהמאה הי"ג (זמנה של המצודה) בשוליה הדרומיים של החפירה.