התגלו ארבעה אתרים (איור 1), בכולם מבנים מהתקופה העות'מאנית ובסביבתם חרסים מהתקופות הביזנטית והעות'מאנית.

אתר 1. נ"צ 174227/574143, מבנה (10×5 מ').
אתר 2. נ"צ 174165/574053, מבנה (8×6 מ').
אתר 3. נ"צ 174236/574041, מבנה (15×8) מ'.
אתר 4. נ"צ 173915/573945, מבנה (10×7 מ').