נחשף חלקה הדרומי-מערבי של במה איתנה, שעליה נבנה השער מהתקופה האיובית (איורים 1, 2). התגלו הקירות הדרומי (W1; איור 3) והמערבי (W2; איור 4) של הבמה, שנבנו באבני גזית גדולות שהונחו על סלע האם והשתמרו לגובה שני נדבכים. בין שני הקירות התגלו מילויים של אבני גוויל וחומר מליטה. בנוסף, נחשפו שני קירות בני זמננו. הקיר האחד נחשף בשוליים הצפוניים של החפירה (W3; אינו מופיע בתוכנית), והוא נבנה כקיר תמך לדרך שעוברת במקום; נראה כי הוא נבנה באבנים בשימוש משני מהביצור מהתקופה האיובית. הקיר השני (W5) נבנה על הבמה בניצב לקיר 3 מאבני גוויל קטנות. ממזרח לקיר 5 התגלה מילוי של אבני גוויל בינוניות ללא סדר. נראה כי קיר 5 והמילוי הסמוך לו נבנו בעת שיקום 'שער הרוחות' בשנת 1897.