קיר התמך (W10; אורך חשיפה 15 מ', רוחב 1 מ'), שהשתמר לגובה נדבך אחד, בנוי בציר מזרח– מערב מאבנים גדולות ובולדרים, מגיר והושתת על אדמה סטרילית בצבע חום בהיר (איורים 2, 3). לאורך הקיר נחפרה שכבת סחף (L14–L11) בצבע חום כהה שהכילה כמות גדולה של אבני שדה קטנות (איור 4) ומעט חרסים, בהם סיר בישול מהתקופה הביזנטית (איור 1:5) וקנקן מהתקופה הרומית (איור 2:5).

 
קיר התמך נבנה לעצירת סחף לחלקות החקלאיות שבמורדות גבעת המורה.

הממצא מעיד על שטח חקלאי שזמנו ככל הנראה בתקופה הביזנטית.