בחפירה נפתחו שני ריבועים זה לצד זה, ונחשף קיר מסיבי בנוי מאבנים גדולות שחלקן מהוקצעות (W101; כ-9.5 מ' אורך חשיפה; איור 2). הקיר, הנמשך אל מעבר לגבול החפירה, נבנה משורה אחת של אבנים והשתמר לגובה של נדבך אחד. גודל אבני הקיר אינו אחיד (0.7 × 1.0, 0.45 × 0.60 מ'); חלק מהאבנים הן אבני שדה לא מעובדות וחלק הן אבני שדה מסותתות היטב, ונראה שהיו בשימוש משני והובאו מאזור התל. במילוי משני צדי הקיר נמצא מכלול חרסים, המתוארך כולו לתקופת הברזל 2 (ר' איור 5). מדרום לקיר נחשפה שכבה של אבנים בינוניות (L113 ,L107; איור 3), כנראה אבנים שהידרדרו ממעלה התל ונעצרו בקיר 101. מתחת לשכבת האבנים התגלתה אדמת סחף חקלאית כבדה ונקייה מממצאים. נראה אם כן כי קיר זה שימש מדרגה חקלאית בנויה היטב. בחלק הדרומי-מערבי של קיר 101 נחשפו שרידיו של קיר נוסף (W114; כ-2.5 מ' אורך השתמרות; איור 4), הבנוי משתי שורות של אבנים בינוניות, אולי עיבוי או תוספת לקיר 101.

 
מרבית החרסים שנמצאו בחפירה מאפיינים את תקופת הברזל 2ב' (המאה הח' לפסה"נ), ומיעוטם — את תקופת הברזל 2ג' (המאה הז' לפסה"נ; Singer-Avitz 2002). הקערות (איור 1:5, 2) אופייניות למאה הז' ביהודה, שמקבילות להן נמצאו בשכבה II בתל לכיש ובשכבה II בתל בטש (Zimhoni 2004); הקדרות הגדולות (איור 3:5, 4) וסירי הבישול (איור 5:5, 6) אופייניים למאה הח' לפסה"נ; והפערורים (איור 7:5, 8) נראים אף הם אופייניים יותר למאה הח' לפסה"נ מאשר למאה הז' לפסה"נ (Mazar and Panitz-Cohen 2001: Figs. 5, 6). כן נמצאו פריטים נוספים עשויים מחרס: דיסק (איור 9:5) וחפץ שלו צורה אגסית וחתך עגול, כנראה משקולת (איור 10:5).
 
קיר השדה ואדמת הסחף לצדו מלמדים כי השטח שימש עורף חקלאי של היישוב בתל שוכה לדורותיו. אין אפשרות לתארך במדויק את זמן בניית הקיר. מכלול החרסים מתארך את המילוי לצד הקיר לכל המוקדם לתקופת הברזל 2ג'.