שכבה IV — תקופת הברונזה הקדומה 1ב'. בשכבה הקדומה ביותר בשטח נחשפה שכבת אבנים צפופה (5–10 ס"מ עובי), שהונחה על הצטברות עפר (0.20–0.25 מ' עובי) מעל סלע האם. על שכבת האבנים נחשפו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 1ב'.

 
שכבה III — תקופת הברונזה הקדומה 2. נחשפה חצר (2.0 × 2.1 מ') מרוצפת באבנים קטנות, התחומה בקירות מצפון ומדרום. הקירות נבנו משתי שורות של אבנים גדולות ובתווך מילוי של אבנים קטנות. בחצר שולב מכתש אבן גדול, וסמוך אליו מצפון התגלה לוח אבן מוחלק היטב (1 × 1 מ'; איור 3), הניגש אל הקיר הצפוני של החצר; הוא התגלה מרוסק. על רצפת החצר התגלו שברים מעטים של כלי חרס, ובהם טסים וקנקנים, המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 2.
 
שכבה II — תקופת הברונזה הקדומה 2. על חלקה המערבי של החצר משכבה III הוקם מבנה, שהובחנו בו שני שלבי בנייה (איור 4); נראה כי חלקה המזרחי של החצר המשיך לשמש. מן המבנה נחשפו שני קירות, הדרומי והמזרחי, שנבנו משתי שורות של אבני גוויל וביניהן מילוי של אבנים קטנות. לשלב הבנייה הקדום (IIa) יוחסו רצפה מהודקת היטב של עפר מעורב בגיר כתוש (כ-0.25 מ' עובי), הניגשת אל הקירות. בשלב הבנייה המאוחר (IIb) הורמה הרצפה מהשלב הקדום בהנחת שכבת אבנים (0.25–0.30 מ' עובי) בכל שטח המבנה; שכבת האבנים ניגשת אל קירות המבנה. בשכבת אבנים זו נכרה מתקן מעוגל (0.6 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק), ומצפון לו התגלה לוח אבן מוחלק היטב (1 × 1 מ'), הדומה לזה שהתגלה בשכבה III. שלב הבנייה המאוחר אותר גם מחוץ למבנה: בפינה הצפונית-מזרחית של שטח החפירה נחשפה אותה שכבת אבנים, ובה נכרה מתקן מעוגל (0.5 מ' קוטר, 0.45 מ' עומק; איור 5). על הרצפות של שני שלבי הבנייה התגלה שפע של שברי כלי החרס, המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה 2, ובהם שתי טביעות חותם גליל על שברי גוף של קנקנים או פיטסים מחומר מתכתי. כן התגלו על הרצפות מקבות ועליים מבזלת ומכתש מאבן גיר.
 
שכבה I — תקופת הברונזה הקדומה 3. בשכבה המאוחרת ביותר בשטח נעשה שימוש חוזר במבנה משכבה II ובחצר שממזרח לו. התגלו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה הקדומה 3, הכוללים מגוון רחב של כלי בית ירח, שמופיעים כאן לראשונה באזור עמק עכו. אפשר שמגוון זה של כלי בית ירח מלמד כי באתר שכן מרכז לייצור כלים אלה.