תל אפק

דניאל ויינברגר
30/06/2020
דוח סופי

בשנים 2005–2010 נערכה סדרה של חפירות לימודיות בתחומי גן לאומי תל אפק (הרשאות מס' 4455-A-5869 ,A-5594 ,A-5356 ,A-5304 ,A-4706 ,A; נ"צ 193691/667793). החפירות, מטעם רשות העתיקות ובמימון רשות הטבע והגנים הלאומיים, נוהלו על ידי ד' ויינברגר, פ' גנדלמן, י' שלמה, א' קליין וג' שביב, בסיוע א' בכר (מנהלה), מ' פיילשטוקר (מרחב מרכז), צ' צוק (רשות הטבע והגנים הלאומים) ותלמידים בכיתות ד'.

בשנים 2005–2007 שולבה פעילות התלמידים בחפירת רשות העתיקות שניהל ד' גולן באתר (גולן 2008), אשר נערכה לאורך הקרדו של אפק-אנטיפטריס, המתוארך לתקופה הרומית. התלמידים השתתפו בחפירה בין קטעים 1 ו-2 (גולן 2008: איור 3), שם נשדדו אבני הריצוף; נחשפה אדמת מילוי שהכילה אבנים קטנות וקרמיקה, וכן כמות רבה של פסולת מודרנית. בשנים 2008–2010 עסקו התלמידים בניקוי הקרדו לקראת פתיחת האתר לקהל הרחב.

 


 

גולן ד' 2008. תל אפק. חדשות ארכיאולוגיות 120.
הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version