שודדי העתיקות פרצו מערכת מסתור תת-קרקעית בראש האתר. מערכת המסתור, מטיפוס האופייני למערכות מסתור מתקופת מרד בר כוכבא (קלונר וטפר 37:1987–75), מסועפת וכוללת חללים אחדים המחוברים ביניהם במחילות צרות המאפשרות מעבר בזחילה בלבד. המערכת נמצאה נגועה בקרציות קדחת המערות ולכן לא תועדה.
בתוך המערכת נתגלו שברים של כלי אבן, ולאחר רפאות הסתבר שזהו ספל מידה (14.5 ס"מ גובה השתמרות, 8 ס"מ קוטר; איור 1). הכלי עשוי אבן גיר ומקורצף בסכין. בדופנו של הכלי הותקנה ידית מלבנית, ובמרכזה חור מפולש מעוגל. הכלי מצטרף לכלי אבן נוספים שנמצאו בעבר באתר, ומעיד — לצד השרידים האחרים באתר — על תושביו היהודים בימי הבית השני ובתקופה שבין המרידות (זיסו ובורדוביץ' תשס"ז:272, לוח 10:1–12). כלי אבן דומים נמצאו בירושלים ובסביבותיה ומתוארכים למן ימי הבית השני ועד לימי מרד בר כוכבא (Magen 2002:40–46, 97–100).