התקופה הממלוכית. בריבוע הצפוני נחשף מפלס של אבנים קטנות (L109; כ-0.35 מ' עובי; איורים 3, 4). בחתך (L111) שנחפר בשכבת האבנים נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הממלוכית, בהם קערות וקדרות (איור 2:5, 4, 5).

בריבוע הדרומי נחשפו שני קירות (W106 ,W103; איור 6), שנבנו מאבני שדה. בקצה המערבי של קיר 106 נמצאה אבן מלבנית גדולה (0.33 × 0.55 מ', 0.18 מ' גובה), אולי שריד מנדבך עליון. ממערב לקיר 103 נחשף מפלס פעילות (L112; איור 7). בחתך שנחפר במפלס 112 (L113) נמצאו קערה מצרית (איור 3:5) וסיר בישול (איור 6:5) המתוארכים לתקופה הממלוכית. הקירות והמפלס נמשכים מחוץ לגבולות החפירה. חרסים מן התקופה הממלוכית נמצאו גם במפלס העליון (L104; להלן; איור 3: חתך 1–1), בהם קערה (איור 1:5) ופך (איור 7:5). ממזרח לקיר 103 נמצא מטבע ממלוכי (ר"ע 168179) המתוארך לסוף המאה הי"ד – תחילת המאה הט"ו לסה"נ.
 
התקופה העות'מאנית. מעל מפלס האבנים בריבוע הצפוני, נחשפה הצטברות אדמה (L105 ,L101). בהצטברות זו התגלו חרסים מן התקופה העות'מאנית, ובהם קערות (איור 2:8, 3), קנקן (איור 6:8), פך (איור 7:8) ומקטרת (איור 9:8) מן המאה הי"ח לסה"נ, מחופה בחום-אדמדם וממורקת, ולה קנה קצר (1.3 ס"מ קוטר) המסתיים בטבעת חיזוק שחתכה משולש ומעליה טבעת קצה פשוטה; למקטרת קערה כדורית שרובה לא שרדה.
בריבוע הדרומי, בהצטברות מעל מפלס 112 (L107), נמצאו חרסים מהתקופה העות'מאנית, ובהם קנקנים (איור 5:8, 6) ומקטרת (איור 8:8) מן המאה הי"ח לסה"נ, מחופה בחום בהיר וממורקת, ולה קנה קצר (1 ס"מ קוטר) המסתיים בטבעת חיזוק הממוסגרת בקו מקדה ומעליה טבעת קצה פשוטה. ממזרח לקיר 103 נמצאו חרסים, ובהם קערות (L104; איורים 3: חתך 1–1; 1:8, 4). בהצטברות 107 נמצאו גם עצמות בעלי חיים, ובהן סקפולות ולסתות של כבשים.
נמצאו שלושה מטבעות המתוארכים לתקופה העות'מאנית. על מפלס 112 שממערב לקיר 103 נמצא מטבע המתוארך למאה הי"ז לסה"נ (ר"ע 168180). שני מטבעות נמצאו ממזרח לקיר 103: האחד מתקופת שלטונו של הסולטן העות'מאני מוראד הג' (1546–1595 לסה"נ; ר"ע 168178) והשני מן המאה הי"ז לסה"נ (ר"ע 168177).