החפירה הנוכחית נערכה לאחר שנים רבות שבהן עמד האתר חשוף לפגעי הזמן ומזג האוויר, והיא כללה עבודות שימור והצלה בשרידי בית הכנסת ובסביבתו (איור 2). עיקר העבודה כללה הסרת שכבת צמחייה והצטברויות קרקע מעל רצפת בית הכנסת ומשכבת פני השטח של האזור שנחפר בעבר. בחפירה התגלו על פני השטח מסביב לבית הכנסת מעט שברי כלי חרס מהתקופות הרומית והביזנטית, וכן שבר קטן של פיית מקטרת חרס משלהי התקופה העות'מאנית (L1, סל 105; איור 3). אפשר ששבר זה קשור לכפר בן התקופה ששכן במקום, ובו תושבים מוסלמים מאלג'יר (עבאסי 2007). עוד התגלו בחפירה שני מטבעות שחוקים, שרק אחד מהם זוהה ותוארך למאה הי"ד לסה"נ — ימי השלטון הממלוכי (ר"ע 166787).