בחפירות שנערכו בעבר בשכונת כפר גבירול נחשפו שרידים מהכפר הערבי אל-קוביבה, ובהם שרידי מבנים ומתקנים לרבות מאגר מים תת-קרקעי, המתוארכים לתקופה העות'מאנית (יקואל 2012; ארבל, גרינוולד ובן-ארי 2013). בחפירה הסמוכה לחפירה הנוכחית התגלו קברים אחדים מן התקופה העות'מאנית (דגוט 2005). לשרידים אלו יש להוסיף מכלול אדריכלי מטויח שנחשף בחלקה המזרחי של כפר גבירול ותוארך אף הוא לתקופה העות'מאנית (וולינסקי 2014). בחפירות הצלה שנערכו לאחרונה למרגלות הגבעה (רישיונות מס' 422/2014-B, 431/2015-B, 438/2015-B) נחשפו בורות אשפה ומילויים של שפכי אשפה שנזרקו בשולי הכפר במאות הי"ט–הכ' לסה"נ (א' כהן-תבור, מידע בעל-פה).
 
בחפירה הנוכחית נחשף קבר (L102; כ-0.8 × 1.8 מ'; איורים 2, 3), שהוא חלק מבית הקברות המוסלמי של הכפר אל-קוביבה מהתקופה העות'מאנית שנחשף בחפירות ברחוב דולב (דגוט 2005). דופנות הקבר נבנו מאבני שדה בינוניות ומעט חומר מליטה אפרפר. הדופן הצפונית לא שרדה בשלמותה. בקבר התגלו עצמות של אישה שנקברה בארטיקולציה אנטומית (איור 4) וכן עצמות פזורות של ילד, המעידות שהקבר הופרע או שנעשה בו שימוש משני. סמוך לקבר נחשף בור אשפה (103L), שהכיל אפר ועצמות בעלי חיים, וכן מקטרת חרס המתוארכת לאמצע המאה הי"ח לסה"נ (איור 5).
גבולותיו של בית הקברות המוסלמי של הכפר אל-קוביבה טרם הובהרו. חפירות נוספות יוכלו לסייע בקביעת גודלו.