נפתחו שני שטחי חפירה (A, B; איור 1), המרוחקים כ-2.6 ק"מ זה מזה, ונחשפו בהם שרידים דלים של קירות ומתקן, הקשורים כנראה לפעילות חקלאית. בחפירה התגלו חרסים מעטים ומטבע, המתארכים כנראה את השרידים שנחשפו למאות הד'–הה' לסה"נ. בחפירות קודמות באזור נחשפו מגוון מתקנים חקלאיים (פרנוס 2007; ארבל 2008).
 
שטח A (3.5 ריבועים). לאורך הקצה הצפוני של שטח החפירה נחשף גוש מוארך של טין ואבני שדה, אולי שרידי קיר (13 מ' ויותר אורך חשיפה, כ-1.2 מ' רוחב מרבי; איור 2), בתוך שכבה של אדמת סחף בצבע אדום כהה (200L, 202L). אבני השדה שנחשפו בקיר זה גדולות (כ-0.15 × 0.30 × 0.30 מ'), והן הונחו במרווחים קבועים בציר מזרח–מערב; ביניהן הונחו אבנים קטנות יותר (0.1 × 0.1 × 0.2 מ' לכל היותר). נראה כי האבנים הונחו על האדמה ולוכדו בטין; לא נמצא כל מפלס קדום שאפשר לקשור לקיר זה. ייתכן שזהו יסוד של קיר טרסה, אך אפשר שהיה זה סכר. בחפירה נמצאו חרסים שחוקים למדי, רובם קטנים ולא אינדיקטיביים. נראה כי הם נסחפו מקרבת מקום עם אדמת הסחף, וקשה לקבוע אם הם קשורים לשרידים בשטח. חרסים אלה כוללים קערתLRC  (איור 1:3; ריבוע 1A, 200L, סל 301), שזמנה שלהי המאה הד'–המאה הה' לסה"נ (Hayes 1972:325–327, Form 1), וקנקן (איור 2:3; ריבוע 3A, 202L, סל 303), המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ (Magness 1993:223–226, Form 4B).
 
שטח B (1.5 ריבועים). בתוך שכבה של אדמת סחף בצבע אדום כהה )211L) נחשפו שרידי קיר ארוך, שנבנה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב (1W; אורך חשיפה מעל 15 מ', רוחב מרבי 0.61 מ'; איור 4); המשך הקיר לצפון מחוץ לשטח החפירה קבור מתחת לשביל בן ימינו. הקיר נבנה משורה יחידה של בולדרים (כ-0.20 × 0.35 × 0.60 מ') ומאבנים קטנות יותר (עד 0.12 × 0.12 מ'), שלוכדו יחד באדמה והשתמרו לגובה נדבך אחד או שניים; כמה מהאבנים הגדולות ביותר התמוטטו מערבה. נראה כי האבנים הונחו הישר על האדמה ללא תעלת יסוד.
אל הפן המערבי של הקיר ניגש מתקן מעוגל קטן (214L; כ-1.25 מ' קוטר; איור 5). המתקן, שנחפר רק בחלקו, נבנה מקיר נמוך בן שורה אחת של אבנים קטנות למדי (6 × 11 ס"מ), שלוכדו באדמה; הקיר השתמר לגובה נדבך אחד או שניים (כ-0.3 מ' גובה). אפשר ששתי אבנים קטנות שהוצבו לצד הפן החיצוני של בסיס המתקן הן שריד למשטח שנקשר למתקן.
בחפירה בשטח נתגלו כמה חרסים קטנים, רובם שחוקים ולא אינדיקטיביים. כן נתגלה מטבע ברונזה קטן סמוך למפלס המתקן או מעט מתחתיו. המטבע תוארך לתקופה הרומית המאוחרת (המחצית השנייה של המאה הד' או המאה הה' לסה"נ; ר"ע 109649; 211L, סל 320). ייתכן שקיר 1 שימש קיר טרסה, אך ייתכן גם שהוא שימש גדר שהפרידה בין חלקות. אפשר שמתקן 214 שימש לאחסון.