החפירה נערכה במרחק כ-10 מ' מצפון-מזרח למגדל המצודה הפנימית מן התקופה הצלבנית (קלונר וכהן תש"ס). במקום נפתחו שני ריבועי חפירה. נחשפו מילויי אדמה בני זמננו, ללא ממצא קדום.