הספינה הטרופה (איורים 1, 2) התגלתה בשנת 1976. במהלך שנות ה-80 של המאה הכ' היא נחקרה בחלקה על ידי א' רבן ומ' פיצ'רלד (1994Fitzgerald). מחקרים ראשוניים אלה היו אמנם מדויקים ומפורטים אך לא שלמים, ותיעדו רק חלקים אחדים מגוף הספינה. נקבע כי גוף זה שייך לספינה גדולה, שטבעה כנראה בראשית התקופה הרומית האימפריאלית. מטרת החפירה הנוכחית להשיג הבנה מלאה יותר של ספינה טרופה חשובה זו.
 
עונת החפירות הראשונה נערכה בתנאי ים קשים, וכתוצאה מכך רק אחד משלושת השבועות של העונה הוקדש לעבודה על שרידי הספינה. עונת החפירות השנייה נהנתה מתנאי ים משופרים, ועל כן נחשף חלקית גוף הספינה. החפירה העלתה כי השרידים נפגעו קשה מאז חקירתה הראשונית בשנות ה-80, מכיוון שהיא נותרה חשופה כמעט ברציפות על קרקעית הים. נערכה תכנית חדשה ומדויקת יותר של שרידי הגוף (איורים 3, 4), המשלבת מידע שהושג באמצעות שני שרטוטים ידניים ומודל פוטוגרמטרי (Derenne et al. 2019). במהלך החפירה נאספו דגימות עץ רבות לצורך זיהוי מיני העץ שממנו נבנתה הספינה וניתוח דנדרוכרונולוגי. כמו כן, הוצאו כמה פיסות עץ מהשרידים, במטרה לחפש עליהם סימנים של כלי עבודה וללמוד על עיצוב הספינה.
לאחר סיום החפירה, כוסה גוף הספינה במלואו ב-300 שקיות חול קלות משקל, שנוספו ל-100 שקיות חול כבדות שבהן השתמשו לכיסוי השרידים לאחר חפירתה בשנות ה-80.