החפירה נערכה בשתי מערות חצובות (1, 2), המרוחקות כ-3.5 מ' זו מזו, בגבעה שזוהו בה בעבר ארבע מערות קבורה חצובות מתקופת הברונזה התיכונה. באזור נחשפו בעבר שרידי התיישבות מתקופת הברונזה התיכונה באתר ואדי זמרה (מייטליס תשנ"ב), בתל אל-פול (Gibson 1996) ובח'ירבת עדאסה (גרינהוט ועדוי תש"ע; להפניות נוספות, ר' ביליג 2019). סמוך לואדי זמרה נחפרו קברי פיר מתקופת הברונזה הביניימית (Seligman 1995). המערות נפגעו קשה מעבודות פיתוח וחשיפה לאיתני הטבע.
 
מערה 1
תקרת המערה קרסה טרם החפירה. מתאר המערה אינו סדור וקרקעיתה קעורה מאוד (איור 2). על קרקעית המערה התגלתה שכבה של אדמה חומה בהירה, דקת גרגר (303L), ובה אבנים וחרסים המתוארכים לתקופת הב"ת 2ב' (להלן, איורים 8, 9). מעל שכבה 303 נחשפה הצטברות של אדמה חומה בהירה, דקת גרגר, ובה חרסים ואבנים (300L). מדרום-מערב למערה נחשף בולדר מעוגל מהוקצע בגסות (307L; איור 3), שנועד אולי לחסום את פיר הכניסה.
 
מערה 2
בשל מגבלות בטיחות נחפר רק חלק מהמערה ותקרתה הוסרה בכלי מכני (איורים 4, 5). במזרח המערה נתגלה פיר סגלגל (302L), שנחצב ברישול, ושימש כנראה פתח המערה. קרקעית המערה קעורה, ומעליה התגלתה שכבה של אדמה חומה בהירה (306L; איור 5: חתך 1–1), דקת גרגר, ובה אבנים, הדומה לשכבה 303 במערה 1. מעל שכבה 306 נמצאה שכבת סחף אפורה (304L, 305L). בדופן הצפונית-מערבית של המערה נחצבה מדרגה (איור 7), ששימשה כנראה להצבת כלי חרס שהונחו עם הנקבר. מעל המערה נחפרה שכבה של אדמת סחף חומה (301L).הממצא הקרמי מהמערה (להלן, איור 10) מתוארך לתקופת הב"ת 2ב'.
 
ממצא כלי חרס ממערה 1
קערות (איור 1:8–7). לקערה 1 שפה מעוגלת, נוטה פנימה, שדומות לה נמצאו בשכם (Cole 1984: Pl. 1:d). קערה 2 מזווה (להקבלות, ר' Edelstein 1998: Fig. 4.3:8; Gonen 2001:56, Fig. 35:1). לקערה 3 שפה קצרה, נוטה חוצה, צוואר קצר וגוף כדורי (להקבלה, ר' Yadin 2009:121, Fig. 7.1:3). קערות 4 ו-5 הן קערות בינוניות, פשוטות, ולהן שפה מקופלת פנימה; קערות דומות נמצאו במנחת (Edelstein 1998: Fig. 4.2:13). קערה 6 היא קערה בינונית, הדומה לקערות 4 ו-5, ולה שפה מעוגלת, נוטה פנימה; קערה דומה נמצאה בשכם (Cole 1984: Pl. 2:d). לקערה 7 שפה מעובה, נוטה מעט פנימה (להקבלה, ר' Cole 1984: Pl. 2:m).
 

קנקנים ופיטס. נתגלו שברים אחדים מתקופת הברונזה הביניימית, ובהם שבר של קנקן (איור 1:9), שלו שפה דקה, נוטה חוצה, וצוואר קצר, נוטה חוצה, ובו מגרעת עדינה במקום החיבור לגוף הכלי; קנקן דומה נמצא באחד מקברי הפיר בוואדי זמרה (Seligman 1995: Fig.4:4). רוב המכלול שנתגלה מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה (איור 2:9–11). התגלו קנקנים שלהם שפה פשוטה, נוטה חוצה וצוואר מפוסק (איור 2:9); קנקנים שלהם שפה מעובה (איור 3:9–6; למקבילות, ר' גרינהוט ועדוי תש"ע: איור 10:5, 13, 16); וקנקנים שלהם שפה מרובעת (איור 7:9, 8) או מעוצבת (איור 9:9, 10), שדומים להם נמצאו במנחת (Edelstein 1998: Fig. 4.6:5, 13, 14, 16, 17). כן נתגלה שבר של פיטס (איור 11:9), ששפתו מעובה ונוטה החוצה וצווארו קעור.

 
ממצא כלי חרס ממערה 2
הממצא כולל קערה שלה דופן דקה, כמעט ישרה ושפה פשוטה (איור 1:10); קערה דומה נמצאה ביסודות (Ben-Ari and Ilan 2012:29, Fig. 3.2:11). סמוך לקערה נמצא שבר של סיר בישול עשוי ביד (איור 2:10), שדופנו ישרה ונושאת עיטור חבל מתחת לשפה ונקבים מפולש; כלי דומה נמצא ביסודות (Ben-Ari and Ilan 2012:35, Fig. 3.5:2). כן נמצאו שברי קנקנים, ובהם קנקן שלו שפה מעט מעובה, הנוטה חוצה (איור 3:10), וקנקן שלו שפה מרובעת (איור 4:10; להקבלה, ר' Edelstein 1998: Fig. 4.6:13).
 

בשל השתמרותן הגרועה של שתי מערות הקבורה לא נתגלו כלים תמימים או ממצא אנתרופולוגי. עיקר הממצא הקרמי במערות מתוארך לתקופת הב"ת 2ב', אך התגלה גם ממצא קרמי מתקופת הברונזה הביניימית, ואפשר שהמערות נחצבו בתקופה זו ונעשה בהן שימוש חוזר בתקופת הב"ת 2ב'. סביר להניח ששתי המערות הן חלק מבית קברות גדול, שהמשכו משתרע מדרום לחפירה, אשר שימש את תושבי היישובים באזור ואדי זמרה, שהתקיים בשתי התקופות (מייטליס תשנ"ב), וכן תל אל-פול (Gibson 1996) וח'ירבת עדאסה (גרינהוט ועדוי תש"ע), שזמנן תקופת הב"ת 2ב'.