שטח P משתרע בשוליו הדרומיים של האתר הפרוטו-היסטורי הנרחב (כ-650 דונם) בעין אסור, מדרום לתל אסור (איור 2). בשטח זורם נחל שמקורו במעיין עין אסור (עין ארובות) וקצהו בחיבור לנחל עירון. מצפון לנחל נחשפו שרידים השייכים לשולי יישוב מתקופת הברונזה הקדומה 1ב', ואלו יידונו בפרסומים עתידיים. מדרום לנחל נפתחו שלושה שטחי משנה (1P, 5P, 6P; איור 3), ונחשפו בהם שרידים וממצאים המתוארכים לתקופות הברזל, הרומית והביזנטית, ואלו מובאים להלן בדוח סופי זה. בשלושה שטחים אלה נחפרו כ-50 ריבועי חפירה, מרביתם בשטח P1. בחלק מריבועי החפירה התגלו מפולות בלבד ללא שרידי בנייה ברורים. השרידים בשלושת שטחי החפירה, ובעיקר בשטח 1P, כוסו בשכבות של אדמה וסחף.
בחפירות שנערכו באתר ובתל בעבר התגלו שרידים רבים למן התקופה הניאוליתית ועד לתקופה הביזנטית (סעיד 2011; אלעד ופז 2018, ושם מידע כללי על האתר וביבליוגרפיה נוספת; אלעד, פז ושלם 2018; אלעד, פז ושלם 2019; אלעד, פז ושלם 2020א; אלעד, פז ושלם 2020ב; אלעד וסנצ'ס סטרחר 2022). 

שטח 1P
שכבה 4 (איור 4). בשטח מצומצם נחשפו שרידים דלים של קיר שדה (60172W; 5 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב), שמהלכו מעוגל והוא נבנה מאבנים בינוניות; הפנים החיצוניים של הקיר אינם ברורים. בצדו המערבי של הקצה הצפוני של הקיר התגלו מפולות אבנים (60175L). בניקוי אבני הקיר התגלו שברי כלי חרס מצולעים שחוקים (לא צוירו).
 
שכבה 3 (איור 4). נחשפו שני קטעים של תעלת מים, קיר (60074W) ורצפה (60043L). תעלת המים (1.6–4.0 מ' רוחב; איור 5) נתחמת בשני הקטעים בקירות (60115W, 60144W, 60146W, 60163W), שנבנו משורה אחת של אבנים בינוניות שהדופן החיצונית שלהן מהוקצעת, והם השתמרו לגובה 1–2 נדבכים. בין הקירות הונחה תשתית של אבנים בינוניות לא מהוקצעות ועליהן רצפה עשויה טיט לבן (60139L, 60162L). בהצטברות אדמה (60131L) מצפון-מערב לקטע הדרומי של התעלה התגלו כמה חרסים מהתקופה הרומית, ובהם שפה של קנקן (איור 5:6). בחתך שנעשה ברצפת התעלה בקטע הצפוני (60173L) התגלה שבר של קנקן המתוארך לתקופה הרומית (איור 6:6). על רצפת התעלה ובסביבתה התגלו חלוקי נחל רבים, צדפים וחרסים קטנים ושחוקים לא אינדיקטיביים.
קיר 60074 (כ-12 מ' אורך, כ-0.8 מ' רוחב) נבנה בכיוון צפון–דרום משתי שורות של אבני שדה בינוניות ואבנים מהוקצעות שחלקן בשימוש משני; השתמרותו גרועה. אל קירות 60074 ו-60115 ניגשה רצפה (60116L) של אדמה מהודקת, ועליה שרידי שכבה דקה של טיט לבן שהשתמרותו גרועה. נראה כי קיר 60074 שימש להגנה על תעלת המים.
רצפה 60043 (כ-3 × 4 מ') נבנתה מאבנים קטנות שלוכדו באדמה חומה והשתמרותה גרועה. לא נחשפו קירות או שרידים אדריכליים שהרצפה ניגשת אליהם.
מעל לשרידי שכבה 3 נחשפו כמה שכבות של אדמת נחל, הכוללת חלוקי נחל רבים ושברי גוף קטנים ושחוקים של כלי חרס מצולעים. נראה כי לאחר סיום השימוש בתעלה כוסה האזור באדמת נחל.
 
שכבה 2 (איור 7). במזרח השטח נחשף מפלס של אבני שדה בינוניות וקטנות (60042L; 4 × 7 מ') שהשתמרותו בינונית. במפלס האבנים ובסביבתו התגלה ממצא דל ללא חרסים אינדיקטיביים. על פי שברי גוף מצולעים של קנקנים שנמצאו בין אבני המפלס נראה שיש לתארכו לתקופה הרומית או הביזנטית.
 
שכבה 1 (איור 7). במערב השטח נחשף קיר (60014W; 2.5 מ' אורך, 0.9 מ' רוחב), שנבנה בכיוון מזרח–מערב משתי שורות של אבנים בינוניות ובתווך מילוי אדמה ואבנים קטנות; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. אל צדו הדרומי של הקיר ניגש מפלס של אבנים קטנות שלוכדו באדמה (60016L; איור 8), המשתרע על שטח נרחב. בין אבני המפלס התגלו שברי גוף של קנקנים מצולעים. במזרח השטח נחשף מפלס אבנים דומה (60015L; 1.2 × 4.0 מ').
 
שטח 5P
נחשף קיר (60048W; 7 מ' אורך, 1.4–1.8 מ' רוחב, 0.9 מ' גובה; איורים 9, 10), שנבנה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני שדה גדולות ומהוקצעות וביניהן מילוי של אדמה ואבנים קטנות; הוא השתמר לגובה שלושה נדבכים. בשני חתכי בדיקה מצדו הצפוני של הקיר (60076L, 60096L) נתגלה ממצא דל של חרסים שחוקים. בין אבני הקיר נתגלו חרסים מצולעים, המתארכים את הקיר לתקופה הרומית או הביזנטית לכל המוקדם.
 
שטח 6P
נחשפו שרידי מפולת אבנים (60093L; 4 × 7 מ'; איור 11) בתוך שכבת אדמה אפרפרה. בפירוק חלק מאבני המפולת בצדה הצפוני (60153L) ובהצטברויות האדמה שמעל חלקה הדרומי של המפולת (60134L) ובצדה הצפוני-מערבי של המפולת (60087L) התגלו שברי כלי חרס מועטים מתקופת הברזל 2ב, ובהם שתי קערות (איור 1:6, 2), קדרה (איור 3:6) וקנקן (איור 4:6).
 
נראה כי יש לתארך את שכבות 4 ו-3 בשטח 1P לתקופה הרומית, על סמך הממצא הקרמי הדל. על סמך שברי גוף של קנקנים מצולעים אפשר לתארך את שכבות 2 ו-1 באותו השטח לתקופה הרומית או הביזנטית לכל המוקדם. נראה שכל השרידים שנתגלו בשטח 1P הם חלק מפעילות חקלאית שהתקיימה באזורים הסמוכים לנחל עירון. היעדרם של sשרידים נוספים המתקשרים לקיר הגדול שנחשף בשטח 5P מקשה על הבנת שימושו. על אף שהקיר נבנה היטב נראה שגם הוא היה חלק מפעילות חקלאית, אולי סכר, שהתקיימה בסביבה בתקופות הרומית או הביזנטית לכל המוקדם.