בשנים 1995 ו-1997 נערכו פעולות פיקוח באתר בית המרחץ בממילא (הרשאות מס'
2261-
A*, 2598-A*, ר' חדשות ארכיאולוגיות ק"א-ק"ב) לאחר שציוד מכני כבד פגע קשות בשרידי העתיקות. בפעם הראשונה נעשה פיקוח על בניית כלונסאות הבטון הגדולות הנושאות את גשר הולכי הרגל מן החניון שבמתחם ממילא ועד לשער יפו. בפעם השנייה נערכה בדיקה לאחר תום בניית הגשר, כאשר הוצא העפר שכיסה את השרידים הארכיאולוגיים. בשתי הפעמים הושלמו עבודות המדידה והתיעוד של השרידים האדריכליים של בית המרחץ.