בחפירה נחשף קיר טרסה שנבנה על גדת הוואדי, סמוך למפגש ואדיות, לניתוב מי הנגר וייצוב קרקע לחקלאות. הקרמיקה שנמצאה בבסיס קיר הטרסה מתארכת את בנייתו לתקופה ההלניסטית.

נפתחו ארבעה ריבועים בציר מזרח–מערב על סמך הבדיקה המקדימה (A4A1; איור 2).

ריבוע A1. במרכז הריבוע נחשף קיר (W100, אורך חשיפה 15.3 מ', רוחב כ-0.8 מ', גובה בפן הצפוני 0.4 מ', גובה בפן הדרומי 0.8 מ'; איור 3), בנוי אבני גוויל בינוניות
(0.5×0.5 מ'). בתשתית הקיר נחשף מצע של אבנים קטנות שהונח על שכבת גיר כתוש ונועד ליצור משטח מפולס ותשתית לבניית הקיר במדרון הוואדי. מתחת למצע נחשף סלע האם. הקיר נחשף לכל רוחב ריבוע החפירה שהורחב לשני צדדיו מזרחה וממערבה
(A4 ,A3).
בפן הדרומי של הקיר נחשפה שכבה עבה יותר של מילוי מבפן הצפוני, שהונח לצורך פילוס השטח והנחת אבני הקיר. קצה הקיר נחשף במזרח אך לא במערב ולפיכך אורכו אינו ידוע. ממצא כלי החרס מסביבות הקיר מתוארך למן תקופת הברזל ועד לתקופה הביזנטית ובו קערות, קדרות וקנקנים. בפירוק הקיר נמצא שבר קנקן (איור 6:4) המתוארך לשלהי התקופה הפרסית ולראשית התקופה ההלניסטית (המאות הד'–הג' לפסה"נ). בצדו הדרומי של הקיר הפונה למדרון נמצאו שברים של קדרה (איור 4:4) וקנקן שק (איור 5:4) הנפוצים למן שלהי תקופת הברזל ועד התקופה הפרסית. נמצאו גם שבר מורטריום (איור 1:4) וקערה עם שפת מדף (איור 2:4) המתוארכת לתקופה הרומית. מצפון לקיר נמצא שבר קערתLRC  (איור 3:4) הנפוצה בתקופה הביזנטית (המאות הו'–הח' לסה"נ).

בריבוע A2 לא נחשף כל ממצא ארכיטקטוני.
 
קיר הטרסה שנבנה כנראה בתקופה ההלניסטית וסייע במניעת גלישת אדמה אפשר עיבוד חקלאי וייצוב שטח קרקע חקלאית סמוך לאזור שבו זרימת המים חזקה. הממצא משלים את שנמצא בחפירות קודמות: אזור קדום עתיר במתקנים חקלאיים. ממצא כלי החרס המתוארך למן התקופה הפרסית מתאים גם הוא לממצאי החפירות.