1. נ"צ 229182/543368. מקבץ של ארבעה קברים בני זמננו (1×2 מ'; איור 2).

2. נ"צ 228993/542040. גל אבנים (כ-1 מ' קוטר), אולי מתקן.
3. נ"צ 225562/535158. אתר חניה (כ-300 מ"ר; איור 3), ובו כמה מבנים מעוגלים.
4. נ"צ 223492/524978. גל אבנים (כ-1 מ' קוטר; איור 4), אולי מתקן.
5. נ"צ 230014/544235. אתר חניה (כ-700 מ"ר; איור 5), ובו כמה מבנים מעוגלים.