שטח A. נחשפו שרידי מבנה: קיר (W15; אורך כ-10 מ'; איורים 3, 4) הבנוי מאבני גיר גדולות ונמשך בכיוון צפון–דרום, שאליו ניגש ממערב קיר שבנייתו דומה (W21; אורך 5 מ'). שני הקירות הושתתו על סלע המשתפל לדרום. מן המילוי שבתוך המבנה (L11 ,L10) נאספו שברי כלי חרס שבהם קערה (איור 1:5), קדרות (איור 2:5, 3), סירי בישול (איור 4:5, 5) וקנקני אגירה (איור 6:5, 7) המתוארכים למאות הב'–הד' לסה"נ. ריבוי שברי כלי החרס בין קירות המבנה מעיד ששימש למגורי אדם.
שטח B. כ-30 מ' מצפון למבנה נחשפה גת חצובה בסלע גיר קשה (איורים 6, 7). לגת משטח דריכה מלבני (L13; מידות 1.2×1.5 מ', 0.1 מ' עומק) ובור איגום סגלגל (L23; אורך 0.8 מ', רוחב 0.5 מ', עומק 0.6 מ') שתעלה חצובה חיברה ביניהם (ר' איור 6: חתך 1–1). משני צדי משטח הדריכה נמצאו שני מתקני קשירה. לא נמצאו שברי כלי חרס בסביבת הגת, אך לפי צורתה אפשר לתארכה לתקופת הברונזה. במשטח הסלע שבו חצובה הגת נחצבו גם שישה ספלולים חרוטיים קטנים (10–15 ס"מ קוטר, 10–15 ס"מ עומק). במשטח הסלע שמדרום-מזרח לגת נמצאו חמישה ספלולים קטנים.
שטח C. כ-70 מ' ממערב למבנה נמצאה שורת אבנים מסותתות (W22; אורך כ-12 מ'; איורים 8, 9) שכיוונה מזרח–מערב, אולי טרסה חקלאית.

 
המתחמים והמתקנים החקלאיים בשטח שנחפר ובסביבתו שייכים לאחד מהיישובים העתיקיםשבקרבת מקום: חורבת קשרון, טורעאן, חורבת משכנה או ח' לוביה.