ערמת סיקול. ערמת האבנים סגלגלה (11×13 מ', מעל 1 מ' גובה) ובה אבני צור קטנות ובינוניות. כאשר הוסרו שכבות האבן העליונות נתגלו שני קירות תמך מאבן (W2 ,W1; איורים 2, 3). נחפר חתך בדיקה מצומצם (1.5×5.0 מ') לבדיקת הערמה וקירות התמך. קיר 1 הדרומי (7 מ' אורך חשיפה) נבנה משתי שורות של אבנים (1.5 מ' רוחב)  וביניהן ליבה של אדמה וסלעים (איור 4). הפן הפנימי הצפוני של הקיר בנוי מבולדרים גדולים והשתמר לגובה מרבי של שני נדבכים. בפן הדרומי המעוגל אבנים קטנות יותר והוא השתמר לגובה של 5–7 נדבכים. קיר 2 הצפוני (6 מ' אורך חשיפה) בנוי משתי שורות של בולדרים מצור וביניהם ליבה של אדמה ואבני צור (1 מ' עובי). הקיר ניצב הישר מעל מדף טבעי של מצוק הסלע. בין קירות 1 ו-2 נמצא מילוי צפוף של אבני חצץ מצור (איור 5). המילוי נחפר עד לסלע האם והכיל חרסים מהתקופות הביזנטית, האומיית והממלוכית. שני קירות נוספים (W4 ,W3) הובחנו בצד המזרחי של ערמת הסיקול. הקירות נבנו משורה אחת של אבנים ותמכו בהרחבה של ערמת הסיקול.

שכבת חרסים. מדרום לערמת הסיקול נפתחו ארבעה ריבועים. מיד מתחת לשכבת האדמה העליונה נחשף סלע האם הטבעי מצור שמדרונותיו תלולים. בקטע הדרומי-מזרחי של שטח החפירה נחשפה שכבת אבנים קטנות (0.3 מ' עובי) ובה ריכוז גבוה של חרסים (איור 6). שכבת החרסים כמעט ולא שרדה בחלקים אחרים של השטח.
 
ערמות סיקול (רוג'ום) מוכרות היטב בישראל ובדרום הלבנט. מרבית הערמות הן תוצאה של סיקול אבנים קטנות מהשטח הקרוב לערמה. הוצאת האבנים וריכוזם אפשר לשחרר שטחים לחקלאות. את ערמת הסיקול בתלפיות מזרח אפשר לתארך לתקופה הממלוכית על סמך החרסים המאוחרים שנתגלו בה. דומה ששכבת החרסים מדרום לערימה נשטפה במים. הריכוז הצפוף בשטח קטן הוא כנראה בגלל התעקלות מדרון הסלע הטבעי. עם זאת מצבור החרסים וצפיפות הריכוז מעידים על יישוב ופעילות אינטנסיביים באזור בתקופה הביזנטית.