בסביבת החפירה נסקרו בעבר מתקנים חקלאיים, מדרגות עיבוד, קירות שדה, כבשני סיד, בורות מים, מערות קבורה חצובות, מחצבות וחציבות (שביט 2013: אתרים 409 ו-480 וסביבתם). בחפירה שנערכה בשנת 2006 מצפון-מערב לשטח החפירה נחשפו כבשן סיד, בור מים, פירים חצובים, חציבות ומערות טבעיות (ראוכברגר 2008). קירות השדה שנחשפו בחפירה מצטרפים לממצאים מחפירות ומסקרים קודמים, שמעידים על פעילות חקלאית ענפה בסביבת חורבות נכס ובית ענבה.