נחפר בית קברות ובו 26 קברים (T40–T36 ,T33–T30 ,T27–T25 ,T23–T10; איור 2), המתוארכים לתקופות הב"ת 2א', הב"ת 2ב' והברונזה המאוחרת. כן נמצאו תשע חציבות (T45–T43 ,T41 ,T35 ,T34 ,T29 ,T28 ,T24), הדומות לקברים, ואפשר כי הן עדות לחציבת קברים שלא הושלמה. החציבות רדודות, מתארן סגלגל והוא הולך וצר כלפי מרכז החציבה, ובאחדות מהן קידוחים עגולים. מהתקופה ההלניסטית נחשפו שברים רבים של כלים שלא באתרם וכן כלים אחדים שלמים שנתגלו בחלל (T42) חצוב בסלע הכורכר. האתר ננטש עד לשלהי התקופה העות'מאנית, אז נבנתה באר אנטיליה ובה פתח למחצבה תת-קרקעית שסמוך לה נחשף מתקן מטויח לקיבול נוזלים.

 
תקופות הברונזה התיכונה 2–המאוחרת
נחשפו 17 קברים (T40–T36 ,T32 ,T27–T25 ,T23 ,T20–T18 ,T16–T14 ,T11) שאפשר לתארכם לתקופות הב"ת 2א' והב"ת 2ב'. הקברים הכילו 61 נקברים ולצדם מנחות שבהן כלי הגשה ואגירה (איור 3) — כמה טיפוסי קערות (איור 4), בעיקר קערות פתוחות שלהן בסיס טבעת, קערות מזוות וקערות מעוגלות. כן נחשפו פיטסים וקנקנים שבחלקם נמצאו פכיות דלייה באתרם (איור 5), קנקניות, מגוון פכיות (איור 6), בהן פכיות אגסיות שלהן בסיס כפתור ופכיות תל אל-יהודיה. לצד כלי החרס נמצאו סיכות מברונזה, כ-60 סיכות שלמות ועוד שברים רבים; הסיכות נועדו לפריפת בדים, חלקן מעוטרות בזהב ובכסף, והן נמצאו סמוך לפרטים משני המינים. בין המנחות נמצאו שתי קערות שחיקה עגולות מבזלת ואבני מעגלת (איור 7), אובניים מבזלת וממצא נדיר — ביצי יען מעוטרות. עוד נמצאו ארבע שברי לוחיות שטוחות מעצם, המעוטרות בדגם אדרה או קשקש חרות, ובהן חור מפולש. כן נחשפו פגיונות, שדומים להם נמצאו בבית קברות מתקופת הב"ת 2ב' שנחשף בתל קסילה (Kletter 2006), וגרזנים שדומים להם נחשפו בנמל תל אביב (Kaplan 1955). עוד נחשפה קבוצת כלים מצריים, בהם כלים מבהט ומפאיאנס, ו-56 חרפושיות שעל רובן דמויות של בעלי חיים ועיטורים גאומטריים. את הקברים אפשר למיין לארבעה טיפוסים עיקריים: קבר פיר, קבר שוחה חפור באדמה חולית מעורבת בכורכר, קבר שוחה חצוב לפרט יחיד וקבר בנוי.
לקברי הפיר תכנית בסיסית משותפת — פיר כניסה אנכי קטן (כ-2 מ' עומק מרבי; איור 8) שמתארו סגלגל או מלבני ובתחתיתו נחצבו מרחבי קבורה שמתארם עגול למחצה (איור 9). למרבית הקברים מרחב קבורה יחיד ולאחדים שניים או שלושה מרחבי קבורה. בקברים אחדים נחשפו בדופנות הפירים שקעים חצובים בגודל אחיד, ששימשו כנראה לירידה למרחבי הקבורה. בכמה מהקברים נחשפו שקעים שנועדו לקיבוע קנקנים. לאחר שלא נותר מקום לנקברים חדשים, מולאו הפירים באדמה. בחלק מן הקברים נחשפו במילוי זה נקברים שאינם בארטיקולציה לצד כלי חרס שלמים ועצמות בעלי חיים; ייתכן עדות לשלב קבורה נוסף בפיר הכניסה. בקברים נחשפו פרטים רבים, שישה עד שבעה, משני המינים ובמגוון גילאים (0.5–50 שנה). בכמה קברים נמצאו פרטים בארטיקולציה, שרובם הונחו בתנוחת פרקדן בציר מזרח–מערב, ראשם במזרח סמוך לפתח (איור 10). נקברים בתנוחות דומות נמצאו בבית הקברות בראשון לציון (לוי תשס"ה:62) ובנמל תל אביב (Kaplan 1955). במרבית מרחבי הקבורה נתגלו עצמות הנקברים בערמות או פזורות על פני כל מרחב הקבורה, הישר על הרצפה. פתחי מרחבי הקבורה נאטמו ברובם באבני שדה ובמעט חומר מליטה על בסיס טיט (איור 11). בקברים אחדים נמצא יסוד בנוי מאבני שדה ומעליו חומר לבנים, רמז לאטימת כמה ממרחבי הקבורה בלבני בוץ. בכמה קברים נמצא לוח אבן גדול ומסותת שהותאם לפתח הכניסה ושימש לסגירת הפתח (איור 12).
קברי שוחה חפורים באדמה חולית מעורבת בכורכר. לטיפוס קברים זה מתאר עגול או עגול למחצה, ונחשפו בהם כמה מפלסים של כלי חרס תמימים באתרם שעיקרם קערות וקנקנים לצד חפצי מתכת רבים, בעיקר ראשי חניתות וסיכות פריפה. סמוך לחפצי הלוואי נמצאו פרטים שאינם בארטיקולציה. בדומה לקברי הפיר גם בקברים אלה נמצא יותר מפרט אחד.
קברי שוחה חצובים לפרט יחיד. לקברים תכנית דומה, סגלגלה או מלבנית החצובה בסלע הכורכר. נחשפו חמישה קברים שבכל אחד מהם פרט אחד שלא בארטיקולציה; כנראה קבורה משנית.
קבר בנוי. נחשף קבר, ובו תא קבורה אחד שמתארו עגול למחצה, הבנוי משורת אבנים הצמודות למחשוף כורכר. בתא נחשף קנקן באתרו. בהמשך לתא הקבורה וסמוך לסלע הכורכר נחשף פתח בנוי מאבני גוויל וחומר מליטה עם אדמת חמרה, שתחתיו נחשפו שתי קערות, זו מעל זו, ופכית באתרן. בקרבת מקום נחשף קידוח עגול שנועד לבדוק אם הסלע מתאים לחציבת קבר פיר; קידוחים דומים נחשפו במזרח בית הקברות.
 
תקופת הברונזה המאוחרת
נחשפו תשעה קברים חצובים (T33 ,T31 ,T30 ,T22 ,T21 ,T17 ,T13 ,T12 ,T10) המתוארכים לתקופת הב"מ. לקברים מרחב קבורה סגלגל או מלבני, שנחשף בו פרט יחיד שלא בארטיקולציה. בקברים נמצאו כלי יבוא מקפריסין, ובהם קערות ממשפחת White Slip (איור 13), פכים ופכיות. לשניים מהקברים תוספת של מבואה חצובה לפני הפתח ותאי קבורה צדדיים חתומים בלוחות אבן.
 
התקופה ההלניסטית
בחלקו הצפוני של שטח החפירה נמצאו מחוץ לאתרם כלי חרס הלניסטיים, בעיקר קערות דגים, קנקנים ונר תמים. הכלים נתגלו במהלך בדיקות מקדימות שנערכו במקום, ורובם נמצאו מעורבים בפסולת בת זמננו שמקורה מסחף שגלש מראש גבעת הכורכר. כ-100 מ' דרומה נחשף פיר חתום בלוח אבן שהוביל למרחב תת-קרקעי רדוד החצוב בסלע הכורכר (T42) ובו נחשפו קערות תמימות וגביע המעוטר בדגמים צמחיים (איור 14). תכלית השימוש במרחב זה לא הובהרה עד תום, אך מאחר שלא נמצאו ממצאים נוספים נראה כי שימש להטמנת כלים.
 
התקופה העות'מאנית
בדרום שטח החפירה נחשפה באר אנטיליה (L337; איור 15) שלה ארבעה חלקים: באר, בריכת אגירה ושני תאים. צמוד לדופן הדרומית של הבריכה נמצא פתח מטויח לחלל תת-קרקעי גדול ששימש מחצבה (L343). סמוך לבאר מדרום נחשף מתקן מטויח (L324; איור 16) לאגירת נוזלים.
 
נחשף בית קברות גדול שפעל בעיקר בתקופת הב"ת 2ב' והמשיך לשמש בתקופת הב"מ. הקברים נחצבו במחשוף כורכר. זוהו שני טיפוסי קבורה שכיחים: קבר פיר שלו מרחב אחד או שני מרחבי קבורה ששימשו למשפחה גרעינית או מורחבת; וקבר חצוב בסלע או חפור באדמה המעורבת בכורכר שנועד לקבורת יחיד. תכולת הקברים שכיחה, למעט כמה ממצאים נדירים: ביצי היען, החרפושיות הרבות, סיכות הפריפה וכלי הבהט והפאיאנס. ממצא כלי החרס והממצא המטלורגי מאפשרים להסיק שמרבית הקברים היו בשימוש בתקופת הב"ת 2ב'. הדמיון הרב בין ממצאים אלה לממצאים מבתי הקברות שנחשפו בתל קסילה ובנמל תל אביב מצביע על קשר תרבותי בין שלושת האתרים. לאלה יש להוסיף את בית הקברות רחב הממדים שבראשון לציון, שנמצאו בו ממצאים דומים (Kletter and Levy 2015). עוד בתי קברות שנמצאו בהם קברים מתקופת הברונזה התיכונה נחשפו באזור (Gorzalczany, Ben-Tor and Rand 2003), בדהרת אל-חומריה (Ory 1948) ובאפק (Kochavi, Beck and Yadin 2000). לא ברור לאיזה יישוב השתייך בית הקברות שנחשף בתל אל-חשאש, ייתכן ששימש את תושבי תל גריסה או יישוב סמוך אחר שטרם נחשף.