המחצבה הייתה מכוסה במילוי עפר ובפסולת חציבה. זוהו כמה מפלסי חציבה (L120 ,L109; כ-4 מ' עומק כולל). מהמחצבה נחשפו בשלמותן שלוש דפנות (צפונית-מערבית ודרומית-מזרחית — כ-2.5 מ' עומק, דרומית-מערבית — כ-2 מ' עומק); הובחנו בהן שלוש עד חמש מדרגות חציבה (1.0–1.5 מ' עומק כל אחת) שהשתמרו בהן תשלילים של אבנים גדולות (כ-1.5 × 2.0 מ') שהוצאו מן המקום. הדופן הצפונית-מזרחית נחשפה בחלקה, ובה מדרגה אחת (L116; כ-2.5 מ' אורך, כ-1.5 מ' עומק). במדרגה שבדופן הדרומית-מערבית נחשפה אבן גדולה (L105; כ- 1.5 × 2.0 × 2.5 מ'), שנותרה באתרה בשל סדקים רבים שנפתחו בה. במדרגות שבדופן הדרומית-מזרחית השתמרו אבנים קטנות יותר (L119 ,L117; כ-0.5 × 0.8 × 1.0 מ'), שנחצבו ולא נותקו. סמוך לדופן הצפונית-מזרחית נחשף גוש סלע גדול (L111; כ-1.5 × 1.8 × 2.5 מ'; איור 3) שלא נותק ועליו סימני סיתות. צמוד לגוש הסלע ממזרח נחשפה חציבה מלבנית (L112; כ-1.8 × 2.5 מ', כ-0.5 מ' עומק), שנועדה כנראה לאגירת מים ששימשו במחצבה. בחלק מהמדרגות וברצפה השתמרו סימני סיתות (L122 ,L118 ,L108 ,L102 ,L101), תעלות חציבה (L114 ,L113 ,L110; כ-1.5 מ' עומק מרבי; איור 4) ושקעים קטנים חצובים בסלע (L138–L124; כ-0.25 ×0.30מ' גודל ממוצע,כ-0.1 מ' עומק), ששימשו כנראה לעיגון קורות עץ למתקני הרמה. במזרח המחצבה נחצב פתח (L140; כ-4 מ' רוחב) להובלת האבנים; הפתח, שנמצא חסום, אותר מחוץ לתחומי החפירה. בתחתית המחצבה ובמילוי שמעליה נמצאו חרסים אחדים, בהם קנקן (איור 1:5) ופך (איור 2:5) מהתקופה הרומית הקדומה.

 
המחצבה מצטרפת למחצבות האבן הגדולות מימי הבית השני ששימשו לבנייה ציבורית בירושלים. מהאבנים שנותרו במחצבה ומתשלילי האבנים שנחצבו ונותקו אפשר לשחזר את גודל האבנים התקני במחצבה זו (1.0 × 2.0 × 2.5 מ').