במהלך חפירת התעלה הובחנו בחתכה שני ריכוזים של אבנים מסותתות. בנקודות אלו, המרוחקות כחצי קילומטר זו מזו, נפתחו שני ריבועים (איור 1) ונחפרו לעומק 1.6 מ' מפני השטח, שם נחשפה שכבת אדמה סטרילית מממצא. הריבועים נמצאים בתחתית ואדי קדום שזרם בתחתית המדרון הצפוני של ח' א-טירה, ממזרח למערב. עקב השינויים בפני השטח לא ניתן להבחין בו כיום.

 

בריבוע A (נ"צ רי"ח 19465/65873; רי"י 14465/15873), המערבי, נחשף קיר לאורך 6.2 מ' (0.8 מ' רוחב), שכיוונו צפון–דרום ואשר נפגע מהטרקטור במרכזו לכל אורך הקטע בעת חפירת התעלה. הפן הצפוני של הקיר בנוי מבולדרים גדולים (0.5 x 0.8 מ') ובפן הדרומי הצטברו אבנים קטנות ואדמה שנסחפו במים ונעצרו בקיר. הממצא הקרמי שנמצא סמוך לקיר היה שחוק, אולם רובו הגדול מתוארך לתקופה ההלניסטית.

 

ריבוע B (נ"צ רי"ח 19509/65890; רי"י 14509/15890). נתגלו שרידים של קיר, אך הם היו סחופים מאוד ועל כן לא ניתן היה לקבוע את אורכו או רוחבו. כיוונו הכללי, צפון–דרום, מעיד כי שני הקירות נבנו לרוחב הערוץ ויצרו מדרגות עיבוד חקלאיות שעובדו על ידי תושבי ח' א-טירה הסמוכה. התל נסקר בעבר על ידי ר' גופנא וי' בית אריה (מפת לוד [80], אתר 19) ונמצאו בו חרסים מן התקופות הברונזה הקדומה, הברזל 2, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. נראה כי הקירות שנחפרו קשורים לשטח החקלאי סביב היישוב מן התקופה ההלניסטית.