בשכבת פני השטח (L100) נתגלו קנקן (איור 3:4) ופך מסננת מעוטר בדגם דמוי תחרה (איור 4:4) מן התקופה הפאטימית. מתחת לפני השטח נחשפו שרידי רצפת טיח (L101) שניגשה אל אומנה (W102) הבנויה אבני גוויל, והשתמרה לגובה שלושה נדבכים. בחתך שנחפר לצד האומנה נחשפו שרידי רצפת טיח נוספת (L103) שהאומנה חתכה. על הרצפה נתגלו קערה פשוטה (איור 1:4) וקערה מזוגגת בצהוב ועליה דגם פסים בצבע כהה על גבי חיפוי צהוב מטיפוס Coptic Glazed (איור 2:4) מן התקופה הפאטימית. במילוי (L104) מתחת לרצפה נאספו שברי גוף רבים של קנקנים מן התקופה האסלאמית הקדומה (לא צוירו).

 

אף שהיקף החפירה היה מצומצם והממצא דל, אלה מוסיפים מידע על התפרוסת העירונית של רמלה ועל הבנייה בתקופה הפאטימית.