נחשפה מחצבה שכוסתה בפסולת בת זמננו (איורים 2, 3). על הסלע התגלו סימני חציבה של אבנים שנותקו ממקומן. בחלקה המזרחי של המחצבה התגלתה שכבה של פסולת חציבה על הסלע (איור 4). המחצבה נמשכת אל מחוץ לגבולות החפירה. במילוי שכיסה את המחצבה לא נמצאו ממצאים קדומים, ולכן אי אפשר לתארך את זמנה. בסביבת המחצבה נערכו בעבר חפירות ארכיאולוגיות (לרקע ולהפניות, ר' ביליג 2018).