בחפירות ובסקרים קודמים באזור התגלו שרידים קדומים, ובהם קברים ומגוון של מתקנים חקלאיים חצובים ובנויים, המתוארכים למן התקופה הכלקוליתית ועד התקופה העות'מאנית (אשד 2014, ור' שם הפניות).
 
נחפרו שמונה ריבועים, ונחשפו בהם מפלסים של חרסים, המתוארכים למן תקופה הברזל ועד התקופה העות'מאנית. כן נמצאו בשכבת פני השטח, ללא הקשר אדריכלי, מטבעות, ובהם מטבע אחד שתוארך בשטח לתקופה הצלבנית, שברי חפצי מתכת, שברים של תכשיטים מזכוכית, שברים של כלי זכוכית ועצמות בעלי חיים (הממצא לא טופל בשל העדר תקציב).