יער יתיר נמצא בספר המדבר ומאופיין כיום בעצי אורן שנשתלו על ידי קק"ל. בסקר שנערך במקום בשנת 1977 תועדו כמה אתרים מהתקופות הפרהיסטוריות, שנהרסו בתהליכי סחיפה חזקים או שכוסו (ח"א תשל"ח). בסקר מפת יתיר (136) שנערך בראשית שנות ה-80 תועדו באזור יער יתיר 250 אתרים (באומגרטן וזילברקלנג 2015), אך האזור המרכזי של היער כמעט ולא נכלל בסקר זה, אולי מפאת סבך היער. גם בסקר שנערך באזור בשנים 2006–2007 אותרו רק מעט אתרים פרהיסטוריים ופרוטו-היסטוריים (אלג'ם 2013). באזור נערכו חפירות רבות, בעיקר בשולי היער, רובן של אתרים מתקופת הברזל ומהתקופה הביזנטית ומאוחר לה.
השלוחה שבה נערכה החפירה מאופיינת בסלע חשוף ובהצטברות של אדמת סחף מעל הסלע (1 מ' עובי מרבי). נפתחו שלושה שטחי חפירה (1A–3A; איור 2) בקרחת יער בראש השלוחה, מחוץ לתחום מרכז יתיר וממזרח לבית היערן, והתגלו בעיקר פסולות סיתות צור מהתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה וכן קיר שדה (102W), בור איגום של גת (105L; לא בתכנית) ובור מים (106L).
 
קיר שדה (102W). הקיר נבנה מאבנים בינוניות (0.15–0.20 מ' גודל ממוצע; איור 3) והשתמר לגובה נדבך אחד.
 
בור איגום (105W; 1.0 × 1.4 מ', 1 מ' עומק; איורים 4, 5). הבור נחצב בסלע ובתחתיתו נחצבה גומת שיקוע עגולה (110L; 0.3 מ' קוטר), שלא נמצאו עליה סימני טיח. לא זוהה משטח הדריכה של הגת; ייתכן שהוא נמצא מחוץ לגבולות החפירה. מדרום לבור האיגום נחשפה תעלה חצובה (109L; 7 מ' אורך) שממשיכה לכיוון צפון-מזרח. התעלה נהרסה בחלקה האמצעי, אולי מבניית הגדר של בית היערן.
 
בור מים (106W). הבור נחצב בסלע, ועל פתחו הונחה חוליית אבן שטוחה ומעוגלת (1 מ' קוטר) הנושאת סימני חיכוך של חבל. בפן הפנימי של חוליית הסלע זוהו שש גומחות קטנות חצובות (כ-0.1 מ' קוטר; איור 6) שמטרתן אינה ידועה.
 
ממצא כלי חרס. בחפירה התגלו תשעה שברי כלי חרס. שניים מהשברים הם שברי גוף של כלים שלהם חסמים גסים, המתוארכים לתקופה הכלקוליתית. יתר השברים מתוארכים לתקופות מאוחרות יותר, ובהם צוואר של צפחת מהתקופה הביזנטית (איור 1:7) וקערה מעוטרת בפסים אדומים, המתוארכת כנראה לתקופה הממלוכית (איור 2:7).
 
ממצא צור. בחפירה התגלו פריטי צור רבים, שסותתו בקרבת מקום, המתוארכים לתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה ומלמדים כנראה שבקרבת מקום שכן יישוב מתקופות אלה. במחשופי הסלע הרבים בשלוחה יש צור טבעי, שמשך אוכלוסייה להתיישב באזור ולהשתמש במשאב הזמין. לא נתגלו אתר היישוב ואף לא אתר הסיתות.
כל כלי הצור שהיו פזורים בצורה רנדומלית בשטח החפירה שבראש השלוחה נאספו במלואם. בנוסף נאספו בצורה לא שיטתית כלים וגרעינים שנמצאו על פני השטח בין עצי האורן על המדרון הדרומי של השלוחה, באזור שעובד לאורך השנים. נאספו פריטי צור הפזורים אקראית, ולא זוהה מיקום של אתר יישוב או סיתות.
מכלול הצור שנאסף בחפירה בשטחים 1A–3A כולל 781 פריטי צור מותזים (טבלה 1); הנתזים הם כמעט 50% מהמכלול. כן נאספו 53 גרעינים (טבלה 2; איור 1:8–3); 77.4% מהגרעינים נועדו להפקת נתזים.
 
טבלה 1. מכלול הצור
טיפוס
N
נתזים
383
להבים
32
להבונים
6
חידוש גרעין
16
טבלת גרעין
5
התזת יתר
3
רכס
1
שבבים
96
גושים
52
סה"כ פסולות
594
כלים
134
גרעינים
53
סה"כ
781
 
טבלה 2. התפלגות הגרעינים לפי התוצר
טיפוס
N
%
נתזים
41
77.4
להבים
5
9.4
להבונים
6
11.3
נתז/להב
1
1.9
סה"כ
53
100
 
מתוך הפריטים 134 הם כלים (טבלה 3), שרובם כלי אד-הוק על נתזים (איור 1:9) וכן כלים משוננים וכלים בעלי שקערוריות. להבי מגל (איור 2:9, 3) ולהבים משובררים (איור 4:9) מופיעים גם הם, אך באחוזים נמוכים. המרצעים (איור 5:9–7) הם 7.5% מהמכלול, והמגרדים (איור 8:9) הם 6.7%. חלק מהכלים הם כלים כפולים, למשל מגרד ומשונן על אותו פריט (איור 9:9). הכלים האינדיקטיביים מעטים למדי, אך המכלול עצמו מתוארך לתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה (Gilead et al 1995; Rosen 1997; Rowan 2016).
 
טבלה 3. התפלגות הכלים לפי טיפוסים
טיפוס
N
%
מגרדים
9
6.7
נקרים
1
0.7
משוננים/שקערוריות
30
22.4
מקדח/מרצע
10
7.5
כלים מורכבים
4
3.0
להבים משובררים
13
9.7
נתזים משובררים
51
38.1
כלים דו-פניים
3
2.2
להבי מגל
6
4.5
מקרצפים
7
5.2
סה"כ
134
100
 
כ-50 מהכלים והגרעינים נאספו על פני השטח במורד הדרומי של השלוחה. פריטים אלה לא נמצאו באתרם המקורי, ולכן אין חשיבות להתפלגות המכלול באחוזים. עם זאת, פריטים אלה כוללים כלים כגון מגרד תלול (איור 1:10), מקרצף (איור 2:10) ולהב בעל גב (איור 3:10), אשר מופיעים תדיר במכלולים מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה (Rosen 1997). נראה כי רוב הפריטים שחוקים, וייתכן שהם נסחפו ממעלה השלוחה.
 
בחפירה זו נחשף לראשונה אתר פרוטו-היסטורי ללא שרידים אדריכליים ביער יתיר. פריטי הצור שהתגלו מלמדים כי בסביבת האתר התקיימה פעילות ייצור של כלי צור, ועל כן נראה כי בקרבת מקום שכנה התיישבות בתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה.