במהלך עבודות הסלילה נפגעו שני אתרים, המרוחקים כ-500 מ' זה מזה (איור 226:1, 230); שני האתרים נסקרו בעבר. באתר 226 תועדו שרידי יישוב מתקופת הברונזה התיכונה 2 (כוכבי ובית אריה תשנ"ד: אתר 226), ובאתר 230 שרידים של מבנה איתן מתקופה ההלניסטית, שהסוקרים זיהו כמצודה (כוכבי ובית-אריה תשנ"ד: אתר 230).

 

אתר 226 (נ"צ 1948-50/6623-4). נחפרו 15 ריבועים ו-14 חצאי ריבועים, ונחשפו בהם שרידים של יישוב כפרי חד-שכבתי, שתוארך למאות הי"ט–הי"ז לפסה"נ. בשרידי היישוב הובחנו שני שלבי בנייה ברורים: לשלב הקדום יוחסו רצפות טיח, ולשלב המאוחר קירות (0.5–0.6 מ' גובה השתמרות). כן נחשפו בשטח החפירה מתקנים אחדים, חלקם חצובים בסלע ואחרים בנויים.

 

אתר 230 (נ"צ 19528-32/66226-65; איור 2). על גבעה (100 מ' מעפה"י) נחפרו תשעה ריבועים, ונחשף בהם חלקו הצפוני של המבנה האיתן מן התקופה ההלניסטית שתועד בעבר. קירות המבנה נבנו מאבנים גדולות (0.6 × 0.8 × 1.0 מ'), שסותתו גס והונחו ברובן לרוחב הקיר; בפינות הונחו האבנים הגדולות ביותר. הקירות השתמרו לגובה של ארבעה או חמישה נדבכים. לאורך הקירות המערבי והמזרחי של המבנה נחשפו שתיים עד שלוש שורות של חדרים, ובמרכז המבנה נחשפה חצר גדולה. על רצפות החדרים נמצאו כלי חרס, ובהם קנקני אגירה רבים, וכן כלי זכוכית, חפצי מתכת ומטבעות ברונזה. דומה כי יש לזהות במבנה בית חווה ולא מצודה.