נחשף מקבץ מלבני של אבני צור בינוניות לא מסותתות (100L; איורים 2–4). בחתך שנחפר במרכז המקבץ התגלה מפלס של חול ואבני צור קטנות שהונח מעל הקרקע. לא נתגלה ממצא מתארך.