שטח החפירה משתרע ביובל של נחל סכר, במרחק כ-100 מ' ממערב לח'ירבת בליעס. את הנחל חוצה סכר, ובסביבתו נערכו בעבר סקר וחפירות ארכיאולוגיות, ונחשפו שרידי מכלאה ומתקנים מהתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה (חימי 2013) ושרידי מבנים, קולומבריום, מדרגות עיבוד חקלאיות ומתקנים מהתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (חימי 2011; פרץ ושאול 2011).
 
נחשף קיר תמך של מדרגת עיבוד חקלאית (10 מ' אורך, 1.65 מ' גובה; איור 2), שנבנה מאבני גוויל מצור במגוון גדלים. בחלק הדרומי של קיר התמך התגלו אבנים גדולות (איור 3), שפורקו כנראה ממבנה סגלגל סמוך שנחתך על ידי קיר התמך. הקיר התוחם של המבנה (25 מ' קוטר מרבי) נבנה משתי שורות של אבנים ובתווך מילוי של אדמה (0.7 מ' רוחב המילוי; איור 4). בצדו המזרחי של המבנה נחשף חדר קטן (2 × 3 מ'; איור 5), שקירותיו נבנו מאבני גוויל בינוניות מצור. קירות המבנה התמוטטו פנימה, ומעליהם הצטברה אדמה (כ-5 ס"מ עובי). לא נתגלה ממצא מתארך. נראה כי המבנה שימש מכלאה, ולאחר שיצא משימוש הוא פורק ואבניו שימשו לבניית קיר התמך של מדרגת העיבוד. שרידים אלה הם עדות לפעילות חקלאית קדומה.