החפירה נערכה במדרון גבעה מדרום לחורבת זכריה (שחר 2017). נחשפה גת חצובה בסלע, אולי בודדה, שהשתמרותה גרועה והיא כוללות משטח דריכה (113L; איור 2) ובור איגום (112L). כן נחשפו ספלול חצוב, ערמת אבנים מסוקלות ושבעה קירות תמך של מדרגות עיבוד חקלאיות (13–70 מ' אורך, 0.7–1.0 מ' רוחב; איור 3), שנבנו מאבני גוויל בינוניות והשתמרו לגובה נדבך אחד.