החפירה נערכה סמוך לחורבות זכריה וכלח, ונחשפו בה בודדות, ספלולים, קירות שדה, ערמת אבני סיקול, בור ופיר, שהיו חלק מהעורף החקלאי של היישובים ששכנו בחורבות הסמוכות (בושנינו 2018; אורן 2019; ור' שם רקע והפניות; איור 1). על פני השטח נמצאו חרסים אחדים, ללא הקשר לשרידים העתיקים, המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית (לא צוירו).
 
בודדות. נחשפו שלוש בודדות חצובות בסלע (100L, 101L, 110L; איור 2), שנועדו למיצוי תוצרת חקלאית בכמויות קטנות. לבודדות 100 ו-110 משטח דריכה קטן דמוי סנדל, בור שיקוע ובור איסוף (איורים 3, 4). לבודדה 100 בור שיקוע רבוע מסותת היטב ולבודדה 110 בור שיקוע סגלגל. לבודדה 101 משטח דריכה, ממנו יוצאת תעלה לבור איסוף, שבבסיסו בור שיקוע רדוד.
 
ספלולים. נחשפו שני ספלולים (102L, 104L; איור 5), שנחצבו בסלעים נפרדים, וכן שני מקבצים של ספלולים במגוון גדלים (103L, 115L; איורים 6, 7), שנחצבו באותו משטח סלע.
 
קירות שדה. נחשפו שני קירות שדה (107W, 108W; כ-6 מ' אורך וכ-5 מ' אורך בהתאמה; איור 8), שנבנו מאבנים גדולות שהונחו על הסלע והשתמרו לגובה נדבך אחד.
 
ערמת סיקול. נחשפה ערמה של אבני שדה גדולות וקטנות (109L; כ-6 מ' קוטר; איור 9), שהונחו על הסלע.
 
בור. נמצא פתח עגול של בור חצוב בסלע (111L; כ-0.7 מ' קוטר, 1 מ' עומק חפירה; איור 10); חפירתו לא הושלמה. נראה שהבור הולך ומתרחב כלפי מטה ומתארו דמוי פעמון. ייתכן שהבור שימש לאגירת מים.
 
פיר. נחשף פיר מלבני חצוב בסלע (112L; 0.65 × 1.15 מ', 1.2 מ' עומק; איור 11), שמתרחב בחלקו התחתון לצפון ולדרום; חפירתו לא הושלמה. במילוי שנחפר בפיר נמצא מכתש אבן קטן (כ-0.1 מ' קוטר; איור 12).