האתר משתרע ממזרח לחורבת באר רסיסים מתקופת הברונזה הביניימית (איור 1; כהן תש"ס:200–225). הוא התגלה בשנת 2020 במהלך סקר גיאו-ארכיאולוגי (רישיון מס' 1001/2020-S), שבו זוהתה פזורת של פריטי הצור, שכללה בין היתר פריטי לבלואה שהשתמרו היטב, שנסחפו כנראה ממדרון של קרקע קולובית ואלובית. בחפירה נפתחו שלוש תעלות בדיקה (100L–102L; 0.5 × 2.0 מ' כל אחת; איור 2) בחלקים שונים של המדרון בחיפוש אחר שכבה ארכיאולוגית באתרה, ונחפר ונוקה חתך (103L) לאורך גדת נחל ונלקחה ממנו דגימה לתיארוך OSL. כן, תועדו חלקית מחשופי צור טבעיים בגבעת גיר המתנשאת מעל האתר ומדרום לו.
תעלה 100 (0.6 מ' עומק חפירה; איור 3) נפתחה בחלק הנמוך ביותר במדרון, בתוך משקעי לס וליד ריכוז גדול של פריטי צור, אך לא נמצאו בה ממצאים מתחת פני השטח. תעלה 101 (איור 4) נפתחה באמצע המדרון, ונחשפו בה שכבות משקעים קדומות, רובן של חצצים מכוסים בלס. כמה כלים נמצאו בתוך החצצים, אך לא בריכוז או במנח אופקי כלשהו. תעלה 102 נפתחה בדרדרת אבנים בחלק גבוה במדרון, במקום הגבוה ביותר של פזורת פריטי הלבלואה, ונחשף בה סלע אם מתצורת טאקיה ללא משקעים מאוחרים יותר.
מחשופי צור טבעי, מהטיפוס שממנו עשויים פריטי הצור המסותתים שנמצאו באתר, זוהו במהלך בדיקה בגבעת הגיר שמדרום לאתר (איור 5). ברבים מהבולבוסים נמצאו עדויות לניסיונות התזה ראשוניים, המלמדים כי אלה הם שרידים של פעילות סיתות.
 
מכלול הצור. נאספו 72 כלי צור בסך הכל (טבלה 1). המכלול מלמד על היסטוריה מורכבת של הצטברות וחשיפה. השתמרות הפריטים מגוונת, החל מהשתמרות מעולה וכלה בשחיקה גבוהה ופטינה לבנה וחומה. בשל מתודולוגיית האיסוף על פני השטח, בולטים במכלול כלי לבלואה שלמים. במכלול הגרעינים (26=N; טבלה 2) בולטים גרעיני לבלואה (20=N; איור 1:6–3) לצד כמה טיפוסים של גרעינים אחרים. דגמי הצלקות על גרעיני הלבלואה ומוצריו מלמדים על מגוון רחב של טכניקות סיתות, שהעיקריות בהן הן סיתות צנטרפטלי וסיתות דו-כיווני (34% מהפריטים), ולאחריהן סיתות חד-כיווני מתכנס (19%) וסיתות חד-כיווני מקביל (13%).
 
טבלה 1. מכלול הצור
הטיפוס
N
%
נתזים
2
3
להבים
1
1
נתזי לבלואה
15
21
להבי לבלואה
5
7
חודי לבלואה
3
4
פסולת חידוש גרעין
1
1
פסולת חידוש גרעין – Debordant
3
4
סכינים בעלי גב טבעי
11
16
סה"כ פסולות
41
57
גרעינים
26
36
כלים
5
7
סה"כ
72
100
 
טבלה 2. גרעינים
הטיפוס
N
%
נתזי לבלואה
9
35 (איור 3:6)
חודי לבלואה
7
27 (איור 1:6)
להבי לבלואה
1
4
גרעיני לבלואה נוּביים
3
11 (איור 2:6)
גרעינים היררכיים מותשים
3
11
גרעין בעל משטח נקישה אחד
1
4
גרעין על נתז
1
4
פרה-פורם
1
4
סה"כ
26
100
 
נראה כי תוצאות החפירה בשלוש התעלות מלמדות כי פריטי הלבלואה מהתקופה הפליאוליתית התיכונה באתר נסחפו במורד הגבעה זמן קצר לאחר סיתותם וכוסו באדמת סחף. לאחר מכן הם נחשפו מחדש עקב סחף בעת האחרונה. אנו מציעים כי מקורות הצור בגבעה שמדרום, אשר נוצלו באופן אינטנסיבי גם בתקופת הברונזה, היו הסיבה העיקרית לפעילות בתקופה הפליאוליתית התיכונה במקום. המסקנה היא שאתר נחל רסיסים 1 היה אתר סיתות, וחלקו כוסה והשתמר כפזורת על פני השטח מתחת למחשופי הצור, אך לא כשכבה באתרה.