פיר עגול (L100; כ-0.6 מ' קוטר, 1.4 מ' עומק; איור 1) שדופנותיו אנכיות, נחצב לתוך סלע גירני לבן ובו אדמה חומה ושרידי צמחייה בת זמננו. בתחתית הפיר נחשפה קרקע גירית לבנה. ייתכן שחפירת הפיר הופסקה בעבר או שהפיר שימש למטרה אחרת, כגון בור לנטיעת עץ. בחפירה לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים. צורת החציבה מעידה כי נעשתה בידי אדם, מסוג הפירים שנחפרו באזור מתקופת הברונזה הקדומה 1א'.