ח' ג'נבא א-תחתא

יואב צור
12/07/2016
דוח סופי

בחודש דצמבר 2014 נערכה חפירת הצלה בשולי ח' ג'נבא א-תחתא הסמוכה לצומת האלה (הרשאה מס' 7274-A; נ"צ 194999-5037/621414-562; איור 1), לקראת הרחבת כביש 38 החוצה את האתר. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי י' צור, בסיוע נ' נחמה (מנהלה), י' יולוביץ (צילום), מ' קאהן (מדידות וסרטוט) ונ' זאק (תכניות).

נחפרו שני בורות מים, צפוני (L302) ודרומי (L400), המרוחקים כ-70 מ' זה מזה; הם נפגעו במהלך עבודות סלילת כביש 38 בשנות השבעים. הבורות לא נחפרו במלואם מטעמי בטיחות. בור מים 302 (2.8 מ' קוטר; איורים 2, 3) מורכב משני חלקים (L304 ,L301). הוא טויח בטיח אפרפר שמעורבים בו שבבי פחם, שברי גוף של כלי חרס וחרסים גרוסים (איור 4). פתח הבור לא השתמר. הצדדים הדרומי והמערבי של דופן הבור מעוגלים. ממערב לבור נחשף קיר (W302), שנבנה מאבנים מהוקצעות ושימש כנראה קיר תמך לדופן הבור. בבור התגלו אדמת סחף, מפולות של אבני בנייה ומעט חרסים מהתקופה הביזנטית. בור מים 400 מעוגל (2.4 מ' קוטר, 2 מ' עומק השתמרות מרבי; איורים 5, 6), ודופנו השתמרה רק בצדדים הדרומי והצפוני; הצד המערבי של הבור והפתח לא השתמרו. הבור טויח בטיח אפרפר (2 ס"מ עובי) שמעורבים בו שבבי פחם, שברי גוף של כלי חרס וחרסים גרוסים אדומים (איור 7). בבור התגלו אדמת סחף ומפולות של אבני בנייה (L401). בחפירת הבור התגלו חרסים אחדים מהתקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ). נראה כי שני בורות המים היו חלק ממערכת מים גדולה ששימשה את תושבי האזור בתקופה הביזנטית.
בחפירות שנערכו באתר בעבר נחשפו שרידים של מבנה דת, ובו רצפת פסיפס וכתובת מהמאה הו' לסה"נ (דופין 1976), שרידי יישוב מהמאות הה'–הח' לסה"נ (אבנר 1995), מקווה, ובו חרסים מהמאה הב' לסה"נ, ומאגר מים שנחצב כנראה במאות הג'–הד' לסה"נ (הרשאה מס' 7179-A).
 

 


 

אבנר ר' 1995. ח' ג'נבא א-תחתא. חדשות ארכיאולוגיות קד:103–105.

 

דופין ק' 1976. ח' ג'נבה א-תחתה. חדשות ארכיאולוגיות נז–נח:27.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version