אורן א' 2015. חורבת בורגת מישור. חדשות ארכיאולוגיות 127.