במדרון הצפוני-מערבי של הגבעה שעליה שוכן הגרעין הקדום של היישוב, במרחק 70 מ' מראש הגבעה, נחפר חתך בעת עבודות פיתוח ונחשפו בו חללים חצובים: בור דמוי פעמון, חלל מלבני ושרידי מערה. אלה נפגעו מעבודות חציבה בימינו. על פני השטח ובעפר שהוצא בחציבה בימינו נמצאו חרסים מן התקופות הברונזה המאוחרת, הברזל, הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית. במרחק כ-3 מ' ממזרח לחתך נפתח ריבוע חפירה (איורים 2, 3), ונחשפו בו ארבעה שלבים (4–1), ובהם שרידי בנייה והצטברויות אדמה.
 
שלב 4. לשלב הקדום ביותר יוחסה רצפת גיר כתוש, שהונחה על מילוי של אדמה סטרילית שפילסה את פני הסלע. מעל הרצפה נמצאה הצטברות של אדמה (20L; איור 2: חתך 1–1), שמעורבים בה חרסים מתקופת הברונזה המאוחרת (לא צויר) ועצמות בעלי חיים.
 
שלב 3. התגלתה תעלת יסוד (23L) של קיר (11W) שחתכה את רצפת הגיר הקדומה. יסודות הקיר נבנו מאבני גוויל וגזית לחילופין, בבנייה יבשה, וביניהן טריזים של אבנים קטנות. על גבי היסודות נבנה כנראה קיר לבנים מבוץ, כפי שמעידות שלוש לבנים שנמצאו במפולות לצד יסודות הקיר ממזרח (איור 4). מעל הצטברות 20 נחשף מפלס חיים של קירטון כתוש ומהודק היטב (15L; איור 2: חתך 1–1), שניגש כנראה אל קיר 11 ממערב. שכבת אפר דקה הצטברה על גבי מפלס החיים (כ-0.2 מ' עובי בממוצע), ונראה כי גם היא ניגשה אל קיר 11. במפלס החיים, בחלקו הצפוני של הריבוע, הותקנה ממגורה (25L; איור 2: חתך 2–2) שדופנה באבני גוויל.
 
שלב 2. על שכבת האפר מהשלב הקודם הונחה רצפת גיר דקה מעורבת באפר (13L), שנחתכה מתעלת שוד של קיר 11. בהצטברות מעל רצפה 13 נמצאו חרסים המתוארכים לשלהי תקופת הברונזה המאוחרת או לראשית תקופת הברזל (לא צוירו). על הרצפה הותקנו שני מוקדי אש ונחפר בה שקע, שהכיל שברי קנקנים.
 
שלב 1. לשלב המאוחר יוחסה הצטברות של אדמה, אבנים קטנות וחרסים, שכיסתה את השלבים הקדומים. החרסים מתוארכים למן תקופת הברונזה המאוחרת ועד התקופה העות'מאנית (לא צוירו).
 
ממצאי החפירה מאששים את קיומו של יישוב במקום בתקופת הברונזה המאוחרת ובראשית תקופת הברזל. יסוד הקיר וטכניקת הבנייה המוקפדת מעידים על רמת בנייה טובה. הרצפות שנחשפו והתייחסותן לקיר 11 מעידות על רצף התיישבותי, שנראה כי הופרע משכבות שרפה שלא הביאו לנטישה.