החפירה נערכה בחלק הדרומי של שכונת שועפט, סמוך לשכונת הגבעה הצרפתית. באזור נערכו בשנים האחרונות כמה חפירות, שבגדולה שבהן נחשפו שרידי יישוב מהתקופה הרומית הקדומה (בר-נתן וסקלר-פרנס 57:2007).
בחפירה הנוכחית נחשפה מערת קבורה חצובה בסלע, שנפגעה מכלי מכני בעת פיתוח המגרש. נראה כי בשנות השלטון הירדני הוקמה במערה עמדה צבאית. המערה התגלתה מלאה באדמת סחף ופסולת בת ימינו לרבות פצצות RPG.
 
למערה פתח רבוע (0.5 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה) ושני חדרי קבורה רבועים (100L, 101L; איור 2). פתח המערה הוליך למזרח ישירות אל חדר 101 (2.5 × 2.9 מ', 0.9 מ' גובה; איור 3), שבמרכזו נחצב בור עמידה (0.9 × 1.2 מ', 0.7 מ' עומק). בפינה הצפונית-מזרחית של החדר נחשפה מאספה חצובה (103L; 0.6 × 1.0 מ', 0.8 מ' עומק) מלאה בפסולת חציבה. מבור העמידה נחצב מסדרון (102L; 2.2 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.7 מ' עומק; איור 4) החותך את הדופן המזרחית של בור העמידה, ולכן מאוחר לחציבת מערת הקבורה; חציבת המסדרון לא הסתיימה, וייתכן כי הוא היה חלק מתכנית להרחבת המערה. פתח קמור (0.5 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה; איור 5) הוביל מחדר 101 אל חדר 100 (2.3 × 2.4 מ', 1 מ' גובה; איור 6). גם במרכז חדר זה נחצב בור עמידה (0.7 × 1.4 מ', 0.8 מ' עומק).
 
מערת הקבורה הייתה מלאה באדמה שנסחפה אליה בימינו, ולכן אי אפשר לתארכה על פי הממצא הקרמי שהתגלה באדמה זו. תכנית המערה מתאימה לשלב ביניים שבין מערות הקבורה של תקופת הברזל לבין מערות הקבורה של התקופה הרומית הקדומה (קלונר וזיסו תשס"ג:41–42), וייתכן שהיא נחצבה בימי החשמונאים (Kloner and Zelinger 2007).