מדרגות עיבוד חקלאי. ארבעה קירות בציר צפון–דרום (W5–W3 ,W1; כ-80 מ', כ-30 מ', כ-50 מ', כ-45 מ' אורך בהתאמה; איורים 3–5) בנויים מאבני שדה (0.75 × 0.75 מ' גודל ממוצע), שהונחו בקו ישר יחסית על אדמת מילוי חומה. הקירות שרדו לגובה נדבך אחד בלבד.

ארבעה קירות נוספים, בציר מזרח–מערב (W115 ,W8 ,W7 ,W2; כ-5 מ', כ-5 מ', כ-15 מ', כ-8 מ' אורך בהתאמה), בנויים מאבני שדה (0.8 × 0.8 מ' גודל ממוצע), שרדו לגובה נדבך אחד והשתמרותם גרועה.
כבשן סיד (L6; כ-6 מ' קוטר, כ-2 מ' עומק; איורים 6, 7) בנוי מאבני גוויל מהוקצעות למחצה והשתמר לגובה חמישה נדבכים (כ-2 מ'). בדופן הדרומית-מערבית של הכבשן נחשף תא הזנה (L110, כ-2 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב).
 
מהחפירה עולה כי השטח היה חלק מהעורף החקלאי והתעשייתי של ח' אל-בירה. במהלך החפירה וסביב המתקנים נמצאו חרסים אחדים, בהם שברי גוף מצולעים כנראה מהתקופה הביזנטית. ממצאי החפירה מצטרפים לממצא מהחפירות ומהסקרים באזור המעידים על פעילות חקלאית ענפה.