שרידי יישוב מתקופת הברונזה הביניימית. במחשוף סלע קירטון רחב, במדרגה נמוכה הסמוכה ליובל הנחל ומשתפלת אליו למזרח, התגלו שרידי מבנה ובו שני שלבי בנייה, מפלסי אבן ובור חצוב קטן. השרידים התגלו בשני מקבצים, צפוני ודרומי, המרוחקים כ-70 מ' זה מזה. החלק המזרחי של היישוב, הסמוך ליובל הנחל, נסחף ונהרס במרוצת השנים.

במקבץ הדרומי נחשפו שרידי מבנה גדול (כ-3.7 מ' רוחב; איור 1), שנבנה על סלע הקירטון מאבני גוויל. במבנה הובחנו שני שלבי בנייה. בשלב הקדום נבנו הקירות התוחמים של המבנה, מהם נחשפו הקירות הצפוני והמערבי שהשתמרו לגובה מרבי של שלושה נדבכים. הקירות הדרומי והמזרחי לא שרדו. כן נבנה בשלב זה קיר מחיצה (W174), שחילק את המרחב הפנימי. מדרום למבנה נבנה מתקן אבן מעוגל (L135; איור 2), שאליו ניגש ממערב מפלס של אבנים קטנות (L129). מצפון למבנה נחצב ספלול רדוד. בתוך המבנה, במתקן האבן ובין אבני המפלס הניגש אליו התגלו חרסים מתקופת הברונזה הביניימית, פסולת סיתות צור ועלי מבזלת. בתוך המתקן התגלו גם שני גלעיני זיתים. סמוך לקיר הצפוני של המבנה התגלו שברים של קנקנים גדולים, המלמדים כנראה כי במקום התקיימה פעילות הקשורה באגירת מים. בשלב המאוחר נבנה מפלס של אבנים קטנות (L149), שכיסה וביטל את קיר מחיצה 147. מצפון למבנה נבנה מפלס אבנים נוסף הנתחם ממערב בקיר. מדרום למבנה, סביב מתקן אבן 135, נבנה מפלס אבנים חדש (L117); בין אבני המפלס התגלו שתי סיכות נחושת. ממזרח ומדרום למבנה התגלו מפלסי אבנים נוספים ובהם חרסים מתקופת הברונזה הביניימית. מפלסים אלה היו מפוזרים ולא התגלו לצדם שרידי מבנים.
במקבץ הצפוני התגלו שני מפלסי אבנים (איור 3), שהושתתו הישר על הסלע או על מילוי עפר מעל הסלע. במפלסי האבנים התגלו חרסים מתקופת הברונזה הביניימית, ובהם בעיקר בסיסי קנקנים. עוד התגלה בור חצוב בסלע קירטון (כ-1 מ' קוטר, 0.5 מ' עומק; איור 4), ובו חומר שרוף וכלי בישול פערוריים.
מפלסי האבנים שהתגלו שימשו כנראה בפעילות חקלאית. מפלסים דומים נחשפו באתרים אחרים באזור, כגון ח' אל-מסעוד (נגורסקי 2007), אשתאול (גולני וסטורצ'ן 2009) וח' חסן (פז 2012).
 
שרידי יישוב מתקופת הברונזה התיכונה 2ב'. נפתח ריבוע חפירה יחיד במדרגה רחבה, גבוה יותר בשלוחה, והתגלו שרידי מבנה (איור 5), הכולל שני חדרים לפחות. המבנה נבנה על סלע הקירטון מאבני גיר והשתמר לגובה נדבך אחד. רצפת המבנה מנצלת את הסלע. בחדרי המבנה ובין אבני מפולת שנחשפו בתוכםהתגלו שברי כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה 2ב', ובהם קערות מזוות, סירי בישול עשויים ביד שלהם דופן ישרה, סירי בישול עשויים באובניים, קנקנים, פכים ופכית דלייה. מעל שרידי המבנה התגלתה אדמה חקלאית ללא ממצא.
 
המתיישבים הראשונים באתר העדיפו להתיישב במחשוף סלע קירטון נרחב סמוך ליובל הנחל. בשרידי היישוב מתקופת הברונזה הביניימית זוהו שני שלבי בנייה, בעוד שרבים מהאתרים מהתקופה הם חד-שכבתיים. שלבי הבנייה מצביעים על פעילות כפרית חקלאית ממושכת במקום. שרידי המבנה מתקופת הב"ת 2ב' הם חלק מיישוב כפרי, שהיה כנראה חלק ממערכת יישובית שכללה בין היתר את היישובים בח' אל-מסעוד (נגורסקי 2007) ובח' קיאפה (גרפינקל, גנור והזל 2012) והייתה כפופה אולי לעיר המבוצרת בתל עזקה. תושבי היישוב מתקופת הברונזה הביניימית הקימו את בית הקברות שהתגלה בקרבת מקום, וזה המשיך לשמש גם את תושבי היישוב מתקופת הב"ת 2ב'.