מתחת לשכבת עפר ובה אבני שדה גדולות ובינוניות (L2614 ,L2612) נחשפו יסודות איתנים של מבנה, שתכניתו כנראה רבועה (10 × 10 מ'). מן המבנה השתמרו בעיקר שני חדרים צמודים בחלקו הדרומי (L2665 ,L2616; איור 2): חדר 2616 מלבני (2.0 × 5.5 מ') והשתמרו ממנו כל ארבעת הקירות, ואילו חדר 2665 נחשף רק בחלקו (2 × 2 מ'). קירות המבנה נבנו על סלע האם בהתאמה לארבע רוחות השמיים משורה אחת של אבנים גדולות ובינוניות (כ-0.5 × 0.5 × 0.6 מ'); הם השתמרו לגובה נדבך אחד או שניים. בפינה הצפונית-מזרחית של חדר 2616 נחשפה אבן סף, שקשורה לפתח החדר (L2624; רוחב 1.5 מ'). בשני החדרים נחשפו רצפות (L2625 ,L2620), שנבנו מאבני שדה בינוניות וקטנות; הן ניגשות אל הקירות. הרצפות הונחו על שכבת עפר (0.15 מ' עובי מרבי) שהונחה על הסלע שפולס ליצירת מפלס ישר. רצפה 2616 שבחדר המזרחי השתמרה בשלמותה ואילו רצפה 2625 שבחדר המערבי השתמרה רק בחלק הדרומי. בתוך שני החדרים, מעל ומתחת לרצפות, נתגלו שברים של קדרות מתקופת הברזל 2 (איור 1:3–6), סירי בישול מתקופת הברזל 2 (איור 7:3–10) ושברי קערות המתוארכות לסוף תקופת הברזל ותחילת התקופה הפרסית (איור 11:3, 12).

במרחק 4.5 מ' מצפון לשני החדרים נתגלה קטע של קיר (W265; אורך השתמרות 4 מ'), המקביל לקיר הדרומי של המבנה (W263). קיר 265 נבנה משורה אחת של אבני שדה בינוניות וקטנות שהונחו על סלע חצוב; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. מעל הקיר התגלתה שכבת עפר ואבנים קטנות (L2618). אל קיר 265 ניגשת מדרום שכבת אבנים קטנות (L2613), ובה התגלו מעט חרסים המתוארכים לסוף תקופת הברזל ותחילת התקופה הפרסית. בשטח שבין שני החדרים לבין קיר 265 נחשפו רק קווים חצובים (2612 ו-L2619) וספלולים קטנים (L2621 ו-L2622; כ-0.2 מ' קוטר, כ-0.15 מ' עומק). ממערב לקיר 265 נתגלה שקע חצוב (L2623; כ-0.1 מ' קוטר, 0.25 מ' עומק) שמוליכה אליו תעלה, חלקה חצובה וחלקה טבעית (כ-0.25 מ' אורך, כ-0.15 מ' רוחב, כ-0.15 מ' עומק). אפשר שהשרידים הדלים שהשתמרו מצפון למבנה הם חלק ממנו.
מצפון-מערב למבנה נחשפה חציבה מלבנית (L2641; מידות 0.6 × 2.0 מ', כ-0.4 מ' עומק). במורד המדרון במרחק 4.5 מ' מדרום-מערב למבנה התגלה פתח עגול של בור מים חצוב (L2611; כ-0.5 מ' קוטר). הבור נמצא מחוץ לתחומי החפירה ולכן לא נחפר.
אל שתי פינות המבנה ניגשים ממערב וממזרח שני קירות שדה (W270 ,W269), שנבנו על סלע האם מאבנים שפורקו מקירות המבנה. קיר 269 (8 מ' אורך חשיפה, 1 מ' רוחב) נבנה משתי שורות של אבנים בינוניות וביניהן אבנים קטנות והשתמר לגובה שלושה נדבכים. קיר 270 נבנה משורה אחת של אבנים בינוניות והשתמר לגובה שלושה נדבכים. אל קיר 270 ניגשת מצפון שכבת אבנים קטנות (L2615), שכיסתה חלקית את פינת המבנה. בעפר בין באבנים ובאבני הקירות נתגלו שברי פכים ופכיות (איור 13:3–17) מהתקופה ההלניסטית.
 
בחפירה נחשפו שרידי מבנה המתוארך על סמך הממצא הקרמי לתקופת הברזל 2 עד לתחילת התקופה הפרסית. רק חלק מהמבנה השתמר ועל כן תכניתו אינה ברורה. שני קירות השדה שניגשים אל פינות המבנה נבנו לאחר נטישת המבנה, כנראה בתקופה ההלניסטית, ואפשר שהם קירות של מדרגות עיבוד כמוהן יש רבות באזור.