ורגה ד' 2002. נחל שלוה. חדשות ארכיאולוגיות 144:114–145.
 
ישראל י', אלג'ם א' ומילבסקי י' 2014. נחל שלווה. חדשות ארכיאולוגיות 126.
 
פרייברג א', אורון מ' ונגר י' 2017. נחל שלווה. חדשות ארכיאולוגיות 129.
 
פרץ א' 2019. נחל שלווה. חדשות ארכיאולוגיות 131.