נפתחו שלושה שטחי חפירה (AC; 52 מ"ר; איור 1) צמוד לכביש 40 ממערב, במקומות שבהם התגלו ריכוזים של פריטי צור מסותתים בסקר ובחתכי בדיקה שנערכו קודם לחפירה. החפירה נערכה ברשת של ריבועים 2 × 2 מ', והתגלו בה פריטי צור המתוארכים ברובם לתקופה הפליאוליתית התיכונה.
האתר משתרע ממזרח להר מִחְיָה שבסקרים קודמים זוהו בו כמה אתרי סיתות צור, אשר חלקם תוארכו לתקופה הפליאוליתית התיכונה (756/2017-S, 832/2018-S). במדרונות סמוכים לחפירה המשתפלים אל נחל צין ונחל בוקר נחשפו כמה אתרים המתוארכים לסוף התקופה הפליאוליתית התיכונה ותחילת התקופה הפליאוליתית העליונה (ברזילי ובוארטו 2016; Marks 1981; 1983). בסביבת החפירה זוהו עדשות צור איאוקני איכותי חום, דק גרגר, אשר שימש מקור לסיתות פריטי צור.
 
שטחים A, B. השטחים סמוכים זה לזה ובשניהם יחד נחפרו תשעה ריבועים סמוך למדרגות חקלאיות מהתקופה הביזנטית. עיקר ממצא הצור התגלה בשכבת פני השטח (0.1 מ' עובי; איורים 2, 3). מתחת לשכבת פני השטח נחשפה שכבת אדמה סטרילית מעל קרקע מהודקת בהירה (0.2 מ' עומק מתחת לפני השטח). מתחת לקרקע הבהירה נחשף סלע האם.
 
שטח C. נחפרו ארבעה ריבועים, והתגלה ממצא צור מועט, רובו משכבת פני השטח (5–10 ס"מ עובי); מתחת לשכבה זו נחשף סלע האם.
 
מכלול הצור. נאספו 467 פריטי צור מותזים, ובהם פסולות סיתות, גרעינים וכלים (טבלה 1). אחוז הנתזים במכלול הוא הגבוה ביותר. בנוסף, אחוז הפריטים הראשוניים גבוה, וגם בהם הנתזים עולים במספרם על הלהבים.
 
טבלה 1. מכלול הצור מהחפירה
טיפוס
שטח A
שטח B
שטח C
N
%
N
%
N
%
נתז ראשוני
37
31.9
40
22.5
14
27.5
להב ראשוני
4
3.4
6
3.4
 
 
נתז
68
58.6
115
64.6
35
68.6
להב
3
2.6
12
6.7
1
2.0
להבון
 
 
1
0.6
 
 
חידוש גרעין
2
1.7
3
1.7
1
2.0
התזת יתר
2
1.7
1
0.6
 
 
סה"כ פסולות סיתות
116
100
178
100
51
100
שבבים
 
 
34
25.8
9
60.0
גושים
72
100
98
74.2
6
40.0
סה"כ פסולות
72
100
132
100
15
100
גרעינים
15
6.1
15
4.0
2
2.9
כלים
44
17.8
46
12.4
 
 
פסולות סיתות
116
47.0
178
48.0
51
75.0
פסולות
72
29.1
132
35.6
15
22.1
סה"כ
247
100
371
100
68
100
 
נאספו 32 גרעינים (טבלה 2) מכל השטחים, ובהם מגוון רחב של טיפוסים. הטיפוס הנפוץ ביותר הוא גרעין שלו משטח נקישה אחד (43.7% מכלל הגרעינים; איור 1:4, 2), שנועד לרוב להפקת נתזים (31.3% מכלל הגרעינים). דפוס זה של הפקת נתזים נצפה גם בפסולות הסיתות, והוא מעיד כי תעשיית הנתזים שולטת במכלול. מכלול הגרעינים כולל גם גרעיני לבלואה שונים (15.6% מכלל הגרעינים; איור 3:4, 4).

 

טבלה 2. מכלול הגרעינים
טיפוס גרעין
שטח A
שטח B
שטח C
סה"כ
N
%
N
%
N
%
N
%
גרעין נתזים בעל משטח נקישה אחד
4
26.7
5
33.3
1
50.0
10
31.3
גרעין להבים בעל משטח נקישה אחד
1
6.7
1
6.7
   
2
6.3
גרעין בעל משטח נקישה אחד
   
2
13.3
   
2
6.3
גרעין לבלואה חד כיווני מתכנס
1
6.7
       
1
3.1
גרעין לבלואה חד כיווני מתכנס להפקת חודים
1
6.7
1
6.7
   
2
6.3
גרעין לבלואה טיפוסי (צנטריפטאלי)
1
6.7
       
1
3.1
גרעין נתזים דו כיווניים
1
6.7
2
13.3
   
3
9.4
גרעין בעל מספר משטחי נקישה על שני משטחי עבודה
2
13.3
1
6.7
1
50.0
4
12.4
גרעין לבלואה דו כיווני להפקת להבים
1
6.7
       
1
3.1
שבר גרעין
3
20.0
2
13.3
   
5
15.6
לא זוהה
   
1
6.7
   
1
3.1
סה"כ
15
100
15
100
2
100
32
100
 
בשטחים A ו-B נאספו 90 כלים (טבלה 3; איור 5), ובהם הנפוצים ביותר הם מגרדים, מקרצפים ושקערוריות. טיפוסי המגרדים השכיחים ביותר הם מגרדים פשוטים על נתז (31.6% מכלל המגרדים; איור 1:5) ומגרדים מתכנסים (21.1% ממכלול המגרדים). בקבוצת המקרצפים יש שני טיפוסים עיקריים: מקרצפים קמורים (44.4% מכלל המקרצפים) ומקרצפים ישרים (38.8% ממכלול המקרצפים; איור 2:5). נוסף להם זוהו גם מעט מקרצפים מתכנסים (11.1%; איור 3:5) ומקרצף אחד שרק חלקו הפרוקסימלי קמור. בפריטים בעלי השקערוריות (איור 4:5) לא נראה מאפיין סטנדרטי לאופן השברור של השקערוריות או למיקום השקערוריות. 44.4% מהכלים עוצבו על נתזים, מתוכם רבע לצורך עיצוב מגרדים. 18.9% מהכלים עוצבו על נתזי לבלואה, ובהם לא נראה כי הייתה העדפה לטיפוס כלי מסוים. ליותר מחצי מהכלים (52.2%) גווני פטינה חומה (Desert varnish) או לבנבנה.
 
טבלה 3. מכלול הכלים
טיפוס כלי
שטח A
שטח B
סה"כ
N
%
N
%
N
%
מגרד
15
34.1
5
10.9
20
22.2
מקרצף
7
15.9
11
23.9
18
20.0
שקערוריות
5
11.4
14
30.4
19
21.1
משונן
4
9.1
5
10.9
9
10.0
מרצע
2
4.5
2
4.3
4
4.4
קטום
1
2.3
0
0.0
1
1.1
כלי כפול
3
6.8
2
4.3
5
5.6
נתז משוברר
5
11.4
3
6.5
8
8.9
להב משוברר
2
4.5
3
6.5
5
5.6
אבן יד
 
 
1
2.2
1
1.1
סה"כ
44
100
46
100
90
100
 
בשטח A נמצאה אבן יד אחת (איור 5:5), והיא מייצגת תעשיית אבן מהתקופה הפליאוליתית התחתונה.
 
מכלול הצור מתוארך ברובו לתקופה הפליאוליתית התיכונה. חלק מהפריטים יוצרו בטכניקת לבלואה (Hovers et al. 2008; Hovers 2009). כל הפריטים שחוקים ברמה בינונית–גבוהה, ועל רובם פטינה חומה המאפיינת את המכלולים מתקופה זו (Desert varnish). נראה שהפריטים שהתגלו בחפירה אינם מייצגים פעילות באתרה אלא נסחפו מגבעה סמוכה.