המחצבה נמצאת באזור של מחצבות עתיקות וקברים חצובים מהתקופות הרומית והביזנטית וסמוכה לקבוצת קברים חצובים המוכרים כקברי הסנהדרין. מחצבות דומות נחפרו בקרבת מקום (בר-נתן 2008; פינקלשטיין 2009).