החישוף נעשה בעזרת כלים מכניים עד לגובה ראשי הקברים ומטרתו היתה לתעד את מיקום כל הקברים ללא חפירה. התגלו ארבעה מקבצים ובהם כ-60 קברי ארגז מכוסים בלוחות מאבן קירטון רכה. חלק מן הקברים בציר מזרח-מערב וחלקם בציר צפון-מערב–דרום-מזרח. המרחקים  בין הקברים אינם אחידים. על סמך כמה שברי כלי חרס שנתגלו במהלך החשיפה ניתן לתארך את בית הקברות לתקופה הביזנטית. זהו כנראה בית הקברות של ח' רוש הנמצאת ממזרח לאתר.